Būvvaldes lēmumi

Sagatavotie arhitektūras plānošanas uzdevumi Preiļu novada domes būvvaldē

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2018.