SIA MVS+

SIA „MVS+”
Uzņēmuma biroja adrese: Pils iela 14, Preiļi, LV – 5301
Reģ. nr.: 41503046422
Kontaktinformācija: Tālr./fax: 65322336; mob.: 26315587, e-pasts:
mvs.plus@inbox.lv 

Pamatdarbības veids – mežsaimnieciskie pakalpojumi:
1. konsultāciju sniegšana par meža kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgāku apsaimniekošanu;
2. projektu pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības, valsts un citu veidu atbalsta finansējuma piesaistīšanai meža īpašniekiem un citiem interesentiem;
3. augošu koku uzmērīšana un to vērtības noteikšana;
4. apauguma novākšana lauksaimniecības un meža zemēs;
5. jaunaudžu kopšana;
6. meža stādīšana.

Pēdējās izmaiņas: 19.07.2019.