SIA “Preime”

Valdes priekšsēdētājs Sandis Šķēps

Informācija par uzņēmumu:
Reģistrēta komercreģistrā 2004. gada 20. februārī
Reģistrācijas numurs 41503026248
Juridiskā adrese: Liepu iela 9-19, Preiļi, LV-5301
Biroja adrese: A.Paulāna iela 3A, 301.kab., Preiļi, LV-5301

Tel./fax. 65322090, mob. tel. 28348241
E-pasts: preime@inbox.lv

Sniedzam pakalpojumus šādās jomās:
1) zemes īpašumu uzmērīšana un zemes īpašumu robežu plānu izgatavošana,
2) topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana,
3) inženierģeodēziskie pakalpojumi – būvasu nospraušana, apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un izbūvēto komunikāciju izpildshēmu izgatavošana,
4) kartogrāfija.

Pēdējās izmaiņas: 08.10.2019.