SIA “MVS+”

SIA „MVS+”

Uzņēmuma biroja adrese: Brīvības iela 2, 2. stāvs, 5. kabinets, Preiļi, LV–5301
Reģ. nr.: 41503046422
Kontaktinformācija: Tālr.: 26315587, e-pasts: 
mvs.plus@inbox.lv 

Sniedzam sekojošos pakalpojumus:

  1. projektu pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības, valsts un citu veidu atbalsta finansējuma piesaistīšanai uzņēmējdarbības uzsākšanai mikro, mazie un vidējiem uzņēmumiem; finansējuma piesaistīšanai zemniekiem savas lauksaimnieciskās darbības attīstībai; pašvaldībām, biedrībām.
  2. pārrobežu projektu pieteikumu izstrāde pašvaldībām, biedrībām (t.sk. atbilstošo projekta partneru meklēšana).
  3. pilnu vai daļēju projekta vadību (plānoto pasākumu sagatavošanas un īstenošanas koordināciju; partneru koordināciju (ja projekts tiek īstenots partnerībā); projekta ietvaros īstenojamo iepirkumu sagatavošanu un norises nodrošināšanu; dokumentācijas izstrādi un uzglabāšanu atbilstoši finansētāja prasībām; finanšu vadību; saturisko un finanšu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu; projekta īstenošanas progresa novērtēšanu, nepieciešamo izmaiņu plānošanu un saskaņošanu ar finansētāju).
  4. konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu, konsultācijas par biznesa plāna izstrādi un/vai biznesa plāna īstenošanu.
Pēdējās izmaiņas: 08.10.2019.