Biznesa inkubatori Latvijā

2011.gada 25. novembrī Preiļu novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Biedrību „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs”

(„Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” ir biznesa inkubatora „Ideju viesnīca” Operators un sniedz inkubācijas pakalpojumus saskaņā ar 2010.gada 26.augustā starp Operatoru un V/A „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” noslēgto iepirkuma līgumu nr. IEP-2010/27)

par  Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca Preiļi” izveidi Preiļu novada teritorijā, lai  piesaistītu komersantus darbībai Biznesa inkubatorā  „Ideju viesnīca Preiļi”, nodrošinot Biznesa inkubatorā  „Ideju viesnīca” uzņemtajiem komersantiem:

Open Office telpu un komunikācijas pakalpojumus, kas ietver interneta, tālruņa un juridiskās adreses nodrošināšanu;

sekretariāta pakalpojumus (korespondences saņemšana, kopēšanas, skanēšanas, printēšanas pakalpojumi);

Operators apņemas sniegt subsidētus inkubēšanas pakalpojumus BI „Ideju viesnīca Preiļi” uzņemtajiem komersantiem.

Biznesa inkubators „Ideju Viesnīca” sniedz atbalsta pakalpojumus uzņēmumiem (SIA vai IK), kuri nav vecāki par 2 gadiem no reģistrācijas brīža.

Biznesa inkubatora „Ideju Viesnīca” pakalpojumus var saņemt Daugavpilī, Rēzeknē, Balvos, Līvānos un Preiļos.

Virtuālās inkubācijas pakalpojumi ir pieejami arī Krāslavā un pārējā Latgales plānošanas reģionā.

Biznesa inkubatora Ideju viesnīca komersantu uzņemšanas nolikums (PDF)

Lai pieteiktos darbībai Biznesa inkubatorā Ideju Viesnīca:

  1. Ir jābūt skaidrai biznesa idejai un tās biznesa plānam,
  2. Aizpilda anketu https://docs.google.com/forms/d/1jSe7cZiTK7yXozyNUA9W5VyeaZfc1laaeTPDNl6mCCg/viewform
  3. Pārrunā biznesa ideju un noskaidro idejas atbilstību programmas kritērijiem,
  4. Saņem komisijas apstiprinājumu uzņemšanai Biznesa inkubatorā,
  5. Iesniedz VID izziņu par nodokļu parādu neesamību, DeMinimisveidlapu par saņemtoatbalstu, UR lēmumu vai izziņu, reģistrācijas apliecības kopiju, iesniegumu un pieteikuma kopsavilkumu.
  6. Slēdz inkubācijas līgumu,
  7. Uzņēmums kļūst tiesīgs saņemt nepieciešamos Biznesa inkubatora atbalsta pakalpojumus.
Pēdējās izmaiņas: 14.08.2018.