Uzņēmējdarbības centrs

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centra darbības mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu uzņēmumu veidošanos Preiļu novadā.

Uzņēmējdarbības centra aktivitātes:

 • Informācijas sniegšana esošajiem un topošajiem uzņēmējiem par biznesa uzsākšanu un attīstību;
 • Informatīvo semināru un kursu organizēšana;
 • Potenciālo sadarbības partneru apzināšana novadā;
 • MVK un SDV līdzfinansēšanas konkursa organizēšana;
 • Pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumu rīkošana;
 • Uzņēmēju dalības vietējā un starptautiskā mēroga izstādēs, forumos un tirdzniecības misijās koordinēšana;
 • Mājražotāju un amatnieku tirdziņu organizēšana;
 • Atvērtā tipa biroja jeb “co-working” telpu nodrošināšana;
 • Uzņēmējdarbībai piemērotu telpu apzināšana;
 • Uzņēmējiem aktuālas informācijas sagatavošana un izplatīšana;
 • Uzņēmumu atpazīstamību veicinošu pasākumu rīkošana.

Uzņēmējdarbības centra sadarbības partneri:

 • Valsts attīstības finanšu institūcija Altum
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāle
 • Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā pārvalde
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs
 • Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
 • Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra Preiļu birojs
 • LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa
 • Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera
 • Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un veselības institūts
 • Jauno uzņēmēju klubs „Jobs and Society” un citas biznesu atbalstošas institūcijas.

Kontaktinformācija:

Vecākā komercdarbības speciāliste
E-pasta adrese:  inguna.bramane@preili.lv
Raiņa bulvāris 19, (2. stāvs), Preiļi


Uzņēmējdarbības konsultanta atskaites (PDF):
2020. gads,  2019. gads, 2018. gads, 2017. gads,  2016. gads,  2015. gads,  2014. gads,  2013. gads,  2012. gads,  2011. gads,  2010. gads,  2009. gads,  2008. gads.

Pēdējās izmaiņas: 30.06.2022.