Teritorijas plānojums bijušajam Vārkavas novadam

Vārkavas novada Teritorijas plānojums 2016. – 2026. gadam

I. daļa Paskaidrojuma raksts

II. daļa Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III. daļa Grafiskā daļa, ko veido kartogrāfiskais materiāls:

Pēdējās izmaiņas: 05.10.2022.