Tērpu iegāde ansamblim Naktineica

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

4.rīcība. Atbalsts lauku cilvēku spēju attīstības sekmēšanai un aktivitāšu dažādošanai: 1.Tērpu iegāde.

Nr.13-03-LL12-L413203-000001 „Dienvidlatgales tērpu iegāde Saunas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim “Naktineica””/15.07.2013./

Preiļu novada Saunas pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Naktineica” ir viens no pirmajiem folkloras kolektīviem Latvijā, kas oficiāli savu darbību sācis 1953.gadā. Kolektīvā ir 20 dalībnieki. Repertuārā ir ap 200 tautasdziesmas un rotaļas, kas pierakstītas Preiļu novadā, galvenokārt Anspoku apkārtnē. Ansamblis ir visu Latvijā notikušo folkloras festivālu “Baltica” un citu dažāda mēroga pasākumu dalībnieks (mājas lapa: www.naktineica). 2012.gada novembrī ierakstīts pirmais kolektīva mūzikas albums, 2013.gada aprīlī izdots ierakstītais materiāls CD formātā. Kolektīvā ir nomainījušās vairākas paaudzes, iesaistījušies dažādu vecumu cilvēki, pašlaik darbojas 4 paaudzes vecumā no 5-80 gadiem. Kolektīva 60 pastāvēšanas gados tautas tērpi ir novecojuši, nav mainīti vismaz 40 gadus un neatbilst Dienvidlatgales tērpu vizuālajam kopskatam. Tautas tērpu iegāde ir nepieciešamība, tā ir reāla situācija un apziņa, cik svarīgi uzturēt kolektīva garu un možumu. Lai radītu vienlīdzīgas attīstību iespējas visām Saunas pagasta sociālajām grupām un sociāli atstumtiem lauku iedzīvotājiem, ar domu saglabāt un popularizēt tradicionālo kultūru un piesaistīt sabiedrības uzmanību folkloras bagātībām, šī projekta ietvaros paredzēts iegādāties Dienvidlatgales tērpus etnogrāfiskajam ansamblim “Naktineica”.

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 6 817.66

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.