Sociālās integrācijas mehānismi

Pašvaldība iesaistās projektā „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām”

Preiļu novada dome sadarbībā ar biedrību „Izglītības iniciatīvu centrs” īstenos projektu „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Galvenās projekta aktivitātes būs mediatoru apmācība un darbība; sociālo partneru (pedagogu, vecāku, sociālo darbinieku un citu speciālistu) izglītošana, izmantojot norvēģu metodiku Grunnlaget; daudzveidīgi iekļaujoši atbalsta pasākumi mērķa grupas bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju apguvei; inovatīvu sociālo pakalpojumu izstrāde un ieviešana, kā arī informatīvās vides pieejamības uzlabošana.

Projekts tiks realizēts Preiļos, Cēsīs, Jūrmalā un Jēkabpilī līdz 2015. gada 31. maijam. Preiļu novada domes līdzfinansējums sastāda 1423 euro, kas ir 1,32% no projekta kopējās summas 107650 euro. Projektu finansiāli atbalsta arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Jolanta Rubine,
Preiļu novada domes lietvedības pārzine

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.