SIA `Preiļu slimnīca` projekts

2011. gada 11. janvārī

2010. gada 11. novembrī SIA „Preiļu slimnīca” noslēdza līgumu Veselības ekonomikas centru par projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/007 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” īstenošanu, kopējā projekta summa Ls 466 226,00 (tai skaitā Ls 396 292,10 Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, ERAF).

Projekta ietvaros paredzēts veikt poliklīnikas iekšējo telpu (Raiņa bulvārī 13) renovāciju: energoefektivitātes uzlabošanu, elektroinstalāciju, sanitāro mezglu un ventilācijas sistēmas sakārtošanu, vides pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī telpu kosmētisko remontu. Šobrīd noris būvdarbu iepirkums, būvdarbi projekta ietvaros tiks īstenoti 2011. gadā.

Pēc SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Jāna Anspoka teiktā: „Poliklīnikas ēka ir vecākā un tai nav veikti apjomīgi remonti kopš tās nodošanas 80. gadā, vienīgi pirms dažiem gadiem ir nomainīti ēkas logi. Gan elektroapgādes, gan ventilācijas, gan sanitārās sistēmas savu ir nokalpojušas un neatbilst mūsdienu prasībām. Visi iedzīvotāji redz, cik bēdīgā stāvoklī tā ir.”


Turpinās projekts „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”

2011. gada 25. martā

2011. gada 15. martā SIA „Preiļu slimnīca” noslēdza līgumu ar SIA „Madonas būve” par projekta ietvaros plānoto ēku iekšējo renovāciju. Kopējās ēkas iekšējās renovācijas izmaksas sastāda Ls 443 944,87, tai skaitā 85% ERAF finansējums un 15% SIA „Preiļu slimnīca” līdzfinansējums.

Notiek poliklīnikas iekšējo telpu (Raiņa bulvārī 13) renovāciju: energoefektivitātes uzlabošanu, elektroinstalāciju, sanitāro mezglu un ventilācijas sistēmas sakārtošanu, vides pieejamības uzlabošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī telpu kosmētisko remontu. Būvdarbi projekta ietvaros tiks īstenoti 2011. gadā.


Tuvojas noslēgumam projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” būvdarbi

2011. gada 29. augustā

2010. gada 11. novembrī SIA „Preiļu slimnīca” noslēdza līgumu Veselības ekonomikas centru par projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/007 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti” īstenošanu, kopējā projekta summa Ls 466 226,00 (tai skaitā Ls 396 292,10 Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, ERAF).

Projekta būvdarbi tuvojas noslēgumam, plānots, ka tiks pabeigti 2011. gada oktobrī.


Noslēgumam tuvojas projekts „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”

2011. gada 25. novembrī

Šī gada novembrī SIA „Preiļu slimnīca” poliklīnikas ēkas telpu 1. un 2. stāvā noslēgušie būvdarbi. Veikta komunikāciju rekonstrukcija, ēkas iekšējais kosmētiskais remonts. Remontdarbu veicējs SIA „Madonas būve”. Kopējās ēkas iekšējās renovācijas izmaksas sastādīja Ls 443 944,87, tai skaitā 85% ERAF finansējums un 15% SIA „Preiļu slimnīca” līdzfinansējums.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.