Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana (2013)

2013. gada 18. septembrī

Uzsākti darbi projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros

2012. gada 8. augustā Preiļu  novada dome Koordinācijas padomē saskaņoja projekta ideju „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” (aktivitātes 3.6.2.1. ietvaros). Projekta ietvaros paredzams veikt būvdarbus 2013./2014. gadā plānojot ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbus novada pagastu administratīvajos centros, Preiļu pilsētā. Tāpat projekta ietvaros plānots pabeigt gājēju-velosipēdistu ietvi Līču ciema virzienā no Preiļu pilsētas robežas. Šobrīd projekta ietvaros ir veikta seguma un ūdens lietus kanalizācijas rekonstrukcija Brīvības ielā (posmā no pilsētas centra krustojuma līdz Rīgas ielai) un Aglonas ielā (posmā no centra krustojuma līdz Liepu ielai). Projektu līdzfinansē ERAF.


          

2013. gada 10.decembrī

Noslēgta vienošanās par projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu

        2013. gada 9. decembrī Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009 īstenošanu. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada beigām, kopējā projekta summa Ls 1 394 779,17, tai skaitā ERAF Ls 806 483,38, valsts budžeta dotācija pašvaldībām Ls 41 843,38, pašvaldības līdzfinansējums Ls 546 395,82.

Konkrēti projekta ietvaros plānoti sekojoši būvdarbi:

· Aizkalnes pagastā: Aizkalnes ciemā Jaunības iela (0,333 km.), Torņa iela (0,292 km.), Pumpura iela (0,253 km.), Vītolu iela (0,735 km.), kopā 1,613 km.,

· Saunas pagastā: Prīkuļu ciemā Miera iela (1,090 km.), Mehanizatoru iela (0,860 km.), Miera iela – Mehanizatoru iela (0,186 km.), Zaļā iela (0,366 km.), Liepu iela (0,180 km.), Skolas iela (0,520 km.), kopā 3,202 km.,

·  Pelēču pagastā: Pelēču ciemā Jaunatnes iela (0,445 km.), kopā 0,445 km.,

·  Preiļu pagastā gājēju ietves un veloceliņa izbūve posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam (kopā: 0,822 km),

·    Preiļu pilsētā: Lauku iela (0,121 km.), Nākotnes iela (0,203 km.), Dārzu iela (0,274 km.), Celtnieku iela (0,307 km.). Seguma rekonstrukcija Brīvības ielā (posmā no pilsētas centra krustojuma līdz Rīgas ielai) un Aglonas ielā (posmā no centra krustojuma līdz Liepu ielai) – 1,225 km. Kopā – 2,13 km.

Zigmārs Erts,
Attīstības daļas vadītājs


 


2014. gada 11. augustā

Noslēgti būvdarbu līgumi projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros

2013. gada 9. decembrī Preiļu novada dome noslēdza vienošanos ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta „Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana” Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009 īstenošanu. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada beigām.

2014. gada 19. jūnijā Preiļu novada dome noslēdza būvdarbu līgumus līgumu ar AS „Ceļu pārvalde” par būvdarbu veikšanu: Aizkalnes pagastā: Aizkalnes ciemā Jaunības iela (0,333 km), Torņa iela (0,292 km), Pumpura iela (0,253 km), Vītolu iela (0,735 km), kopā 1,613 km (kopējā līguma summa bez PVN 286 527,64 EUR); Pelēču pagastā: Pelēču ciemā Jaunatnes iela (0,445 km), kopā 0,445 km (kopējā līguma summa bez PVN 70 801,29 EUR); Preiļu pagastā gājēju ietves un veloceliņa izbūve posmā no Preiļu pilsētas robežas līdz Līču ciemam, kopā: 0,822 km (kopējā līguma summa bez PVN 121 834,40 EUR); Preiļu pilsētā: Lauku iela (0,121 km), Nākotnes iela (0,203 km), Dārzu iela (0,274 km), Celtnieku iela (0,307 km), (kopējā līguma summa bez PVN 180 446,08 EUR).

Tāpat 2014. gada 19. jūnijā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Binders” par ceļu posmu rekonstrukciju Saunas pagastā: Prīkuļu ciemā Miera iela (1,090 km), Mehanizatoru iela (0,860 km), Miera iela – Mehanizatoru iela (0,186 km), Zaļā iela (0,366 km), Liepu iela (0,180 km), Skolas iela (0,520 km), kopā 3,202 km (kopējā līguma summa bez PVN 517 777,77 EUR).

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.