Preiļu 2.vidusskolas projekts

Projekta ietvaros turpinās nepieciešamo iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, uz kuru iegādi un uzstādīšanu Izglītības un zinātnes ministrija veica centralizēto iepirkumu visām Latvijas skolām, kuras realizē projektus 3.1.3.1. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” aktivitātes ietvaros. Iekārtu un aprīkojuma iegāde notiek izmantojot mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektronisko sistēmu, kas nodrošina ērti lietojamu vidi preču pasūtīšanai un ātrāku informācija apriti starp izglītības iegādi un preču piegādātāju.

2010. gada 9. jūlijā tika noslēgti līgumi ar Preiļu novada domi un piegādātāju apvienību: SIA „TCon”, SIA „GT 19”, SIA „ATEA”, Ventspils pašvaldības iestādi „Ventspils digitālais centrs” un SIA „Lielvārds” par dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādi.

2010. gada 10. septembrī Preiļu 2. vidusskola saņēma lielāko daļu no projektā paredzētā aprīkojuma par kopējo summu – Ls 41 898,73. Pārējo aprīkojumu paredzēts piegādāt līdz gada beigām.

Projekta vadītāja
Sanita Meļko
65322766
Sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.