Izglītības iestāžu informatizācija

Preiļu novadā turpinās projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr.2010/0047/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/581) realizācija Preiļu 1.pamatskolā, Salas pamatskolā, Priekuļu pamatskolā, Pelēču pamatskolā un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā.

Projekta ietvaros paredzēts Preiļu 1.pamatskolā, Priekuļu pamatskolā, Pelēču pamatskolā un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā ierīkot datortīklus, visām skolām iegādāties portatīvos datorus (kopumā 14), Preiļu 1.pamatskolai, Priekuļu pamatskolai, Pelēču pamatskolai un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolai iegādāties stacionāros datoru (kopumā 61), kā arī visām skolām iegādāties multimediju tehnikas komplektus (kopumā 5).

Šobrīd jau ir noslēdzies iepirkums lokālo datortīklu ierīkošanai Preiļu 1.pamatskolā, Priekuļu pamatskolā, Pelēču pamatskolā un Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā. Ir plānots, ka datortīklu ierīkošana varētu tikt veikta līdz jaunā mācību gada sākumam. Datoru un multimediju tehnikas komplektu iegādei Valsts izglītības attīstības aģentūra, kura nodrošina šī projekta realizāciju, rīkos centralizēto iepirkumu.

Projektu finansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds un Latvijas Valsts.


Preiļu novadā turpinās projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr.2010/0047/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/581) realizācija.
2012. gada janvārī Preiļu novada dome noslēgusi pirmos portatīvo datoru un multimediju tehnikas piegādes līgumus ar SIA „Lattelecom”. Plānots, ka 2012. gada martā projektā iesaistītās skolas – Preiļu 1. pamatskola, Salas pamatskola, Priekuļu pamatskola, Pelēču pamatskola, Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, Aglonas internātvidusskola saņems projektā plānotās portatīvo datoru un multimediju tehnikas vienības.
Projektu 100% finansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.


2012. gada 3. oktobrī

Preiļu novadā noslēgusies projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr.2010/0047/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/581) realizācija.

Projekta ietvaros veikta 61 stacionāro datoru iegāde, 14 portatīvo datoru iegāde, 6 multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde, 4 lokālo datortīklu attīstība. Projektu 100% finansē Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.