Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens

2010. gada 29.oktobrī

Šī gada 28. oktobrī Preiļu novada domes deputāti atbalstīja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLIII- 127 „Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” („E-Water”) realizāciju un piešķīra nepieciešamo līdzfinansējumu. Šis ir pārrobežu sadarbības projekts, līdz ar to tas tiks realizēts vienlaicīgi gan vairākās Latvijas, gan Lietuvas pašvaldībās. Šī projekta partneri ir Krāslavas novada dome, kura ir vadošais partneris, Utenas rajona padome Lietuvā, Preiļu novada dome, Līvānu novada dome, kā arī Latvijas gāzes un ūdens lietotāju asociācija.
Projekta mērķis ir uzlabot kopīgu dabas resursu pārvaldību un uzraudzību, radot platformu efektīvai ūdens izmantošanai, izmantojot informācijas tehnoloģiju un jaunu elektronisku pakalpojumu patērētājiem.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši. Šajā laikā Preiļos paredzēts uzstādīt 1071 jaunā parauga ūdens skaitītāju un elektroniskās nolasīšanas raidītājblokus, kā arī aparatūru un programmatūru šo datu nolasīšanai un apstrādei. Projekta realizācijas rezultātā ūdens patērētājiem vairs nevajadzēs veikt pierakstus par izlietoto ūdens daudzumu un katru mēnesi šos rādījumus iesniegt ūdens piegādātājam SIA „Preiļu saimnieks”.

Turpmāk ūdens skaitītāju rādījumi pa bezvadu tīklu tiks nosūtīti uz datu apstrādes serveri un rādījumi tiks iekļauti attiecīgā klienta rēķinā. Jaunā sistēma ļaus arī operatīvāk konstatēt un līdz ar to arī ātrāk novērst avārijas ūdens apgādes sistēmā.

Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists

 


 

2011. gada 14.martā

Projekta „ Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” ieviešana veiksmīgi turpinās

Preiļu novada dome sadarbībā ar SIA „Preiļu saimnieks” turpina veiksmīgi ieviest Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 projektu LLIII – 127 „Inovatīvie E- pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” („E-Water”). Projekta partneri ir Krāslavas novada dome (vadošais partneris), Utenas rajona padome Lietuvā, Preiļu novada dome un Līvānu novada dome.

Projekta uzdevums ir izstrādāt un ieviest automatizētu datu nolasīšanas sistēmu, ar kuru varētu kontrolēt aukstā un siltā ūdens patēriņu. Projekta gaitā tiks uzstādīti jauni vai daļēji nomainīti ūdens skaitītāji un tiks uzstādīta aparatūra datu nolasīšanai un pārraidei uz vienotu datu centru. Jauni ūdens skaitītāji tiks uzstādīti dzīvokļos, kuros vēl nav bijuši ūdens skaitītāji. Šāda aparatūra ne tikai palīdzēs precīzāk uzskaitīt ūdens patēriņu, bet dos iespēju ātrāk konstatēt ūdens avārijas, analizēt, kāpēc vienās mājās ūdens patēriņš ir lielāks nekā citās, un konstatēt nelielas, bet ilgstošas noplūdes, kuras grūti atrast ar citām metodēm.

Ņemot vērā, ka samazināsies zaudējumi no ūdens noplūdēm, avārijām un nesankcionētiem pieslēgumiem, var paredzēt, ka ūdens izmantošanas tarifi būs precīzāki un pamatotāki. Ūdens patēriņa mērījumu datu pārraides aparatūras uzstādīšana daudzdzīvokļu māju ievados un dzīvokļos nodrošinās precīzāku informāciju par individuālo patēriņu un taisnīgus rēķinus iedzīvotājiem. Tiks būtiski atvieglota ūdens patēriņa deklarēšanas sistēma: iedzīvotājiem nebūs nepieciešams ik mēnesi nolasīt skaitītāju rādījumus– sistēma to veiks automātiski un patērētājiem tiks nosūtīts rēķins automātiski.

Projekta rezultātu ieguvēji – uzņēmumi, pašvaldības iestādes, ūdens piegādātāji, namu apsaimniekošanas uzņēmumi un, protams, paši iedzīvotāji.

Projekta ietvaros Ventspils Augsto tehnoloģiju parks ir veicis pētījumu par ūdens patēriņa mērīšanas un uzskaites sistēmām Latvijā un Lietuvā – kādas tām ir priekšrocības un trūkumi.  Ir izstrādātas rekomendācijas labāku piedāvājumu izvēlei. Arī Preiļos Ventspils Augsto tehnoloģiju parks ir izpētījis esošo situāciju ūdens patēriņa ziņā un apzinājis potenciālās mājas, kurās Preiļos varētu nomainīt vai uzstādīt jaunus ūdens skaitītājus. Preiļos tiek plānota ūdens skaitītāju uzstādīšana vai nomaiņa sekojošās māju adresēs: Celtnieku iela 5, 6 un 7, N. Rancāna iela 3 un 8, Rēzeknes iela 36, Mehanizatoru iela 6 un 6a, Aglonas iela 29, Jaunā iela 1, Jelgavas iela 2, Liepu iela 23, Viļānu iela 4, A.Upīša iela 3, Daugavpils iela 74. Šis noteiktais saraksts varētu tiks precizēts pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Projekta ietvaros arī visās Preiļu novada iestādēs tiks nomainīti esošie ūdens skaitītāji. Ūdens skaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas darbi varētu sākties šā gada jūnijā.

Ja augstāk minēto māju iedzīvotājiem rodas kādas neskaidrības vai ir kādi papildus jautājumi, lūdzam, griežaties SIA „Preiļu saimnieks” pie Olgas Oļševskas (tālr. 65381382; 26780361) vai pie projekta koordinatores Ineses Matisānes Preiļu novada domē. Radušos jautājumus lūdzam sūtīt arī uz e-pastu: inese.matisane@preili.lv

Inese Matisāne,
projekta koordinatore

 


 

2013. gada 21.janvārī

Projekta „Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai” ietvaros izdotais buklets „TAUPĪSIM ŪDENI!”.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.