Informatīvo zīmju izgatavošana pie kultūrvēsturiskajiem objektiem

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

5.Rīcība. Atbalsts  kultūras objektu attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai: 3.Informatīvo stendu, norāžu un piemiņas zīmju  uzstādīšana.

Nr.13-03-LL12-L413204-000019„Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā”/15.07.2013./

Projekta ilgtermiņa mērķis – veicināt pašvaldības iespējas realizēt lauku telpas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, sekmēt novada ekonomiskās situācijas uzlabošanos ilgtermiņā un veicināt nodarbinātības attīstību novada teritorijā. Projekta īstermiņa mērķis – informatīvo plākšņu izgatavošana un uzstādīšana Preiļu novada teritorijā, lai veicinātu Preiļu novada kultūrvēsturiskā mantojuma atpazīstamību un saglabāšanu.

Preiļu novads ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu un dabas objektiem/ Natura 2000 teritorijas/. Līdz ar to aktuāli ir sniegt informāciju par kultūrvēsturiskajiem objektiem Preiļu novadā,  tādējādi nodrošinot kultūrvēsturisko objektu aizsardzību, kā arī veicinot to atpazīstamību Latvijā un pasaulē. Mūsdienās informācijai ir ļoti liela nozīme. Veiksmīgi novadīta informācija piesaistīs tūristu interesi Preiļu novadam, kas savukārt veicinās arī ekonomisko situāciju un nodarbinātību Preiļu novadā. Projekta ietvaros tiks izgatavotas 18 A3 formāta misiņa plāksnes, uz kurām tiks iedrukāta informācija par kultūrvēsturisko objektu 4 valodās: latviešu, krievu, angļu un vācu. Misiņa plāksnes tiks pieskrūvētas pie objekta, kas ļaus visiem interesentiem iepazīties ar objektu bez gida palīdzības. Kā arī Preiļos, Raiņa bulvārī 24 tiks novietots interaktīvais  āra stends ar displeju, kurā katrs, kurš vēlēsies pats bez gida palīdzības apmeklēt Preiļu novada tūrisma objektus, varēs iepazīties ar interaktīvo karti, kurā būs izvietoti visi kultūrvēsturiskie objekti, kā arī citi apskates objekti Preiļu novadā un Riebiņu novadā, kā arī būs pieejama cita lietderīga informācija: naktsmītņu un ēdināšanas iespējas, Interneta pieeja punkti, bankomāti, kultūras pasākumi novados u.c. informācija.

Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 18 230,89

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.