Gājēju ietve uz Līčiem

2011. gada 2. novembrī

Šī gada 25. maijā Koordinācijas padomes sēdē tika prezentēta Preiļu novada domes projekta ideja „Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā”, lai piesaistītu finansējumu aktivitātes 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Šobrīd plānojot saņemt finansējumu no ERAF veikta ietves uzbūve no Preiļu pilsētas Līču ciema virzienā (I kārta), iesniegts projekta pieteikums Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā. Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 120 295,00.


2011. gada 9. decembrī

Šī gada 25. maijā Koordinācijas padomes sēdē tika prezentēta Preiļu novada domes projekta ideja „Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā”, lai piesaistītu finansējumu aktivitātes 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros. Šobrīd plānojot saņemt finansējumu no ERAF veikta ietves uzbūve no Preiļu pilsētas Līču ciema virzienā (I kārta), iesniegts projekta pieteikums Valsts reģionālajā attīstības aģentūrā. Kopējās projekta izmaksas sastāda Ls 120 295,00. Šobrīd būvdarbi ir pabeigti un izbūvēta ietve saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.