Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos

2009.03.20.

Atdzelžošanas stacijas izbūve tuvojas noslēgumam

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” realizācija tuvojas noslēguma. Jau maijā, kad būs izskaloti esošā ūdensvada inženiertīkli, Preiļu pilsētas iedzīvotāji varētu saņemt dzeramo ūdeni no jaunās atdzelžošanas stacijas. Lielie celtniecības darbi jau ir gandrīz pabeigti. Tiek plānots, ka marta beigās notiks jauno iekārtu hidrauliskā pārbaude un pieturoties siltākam laikam notiks arī rezervuāra un sistēmu dezinfekcija un skalošana. Marta beigās tiks pieslēgts jauns ārējais elektropieslēgums. Vēl ir atlikuši ūdens krātuves pārsegšana, automātiskās vadības iekārtu pieslēgšanas pabeigšana un pārbaude, atdzelžošanas iekārtu regulācija un teritorijas labiekārtošana.

2007. gada 3. decembrī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar A/S „K&H” (līgums saskaņots ar Vides ministriju) par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro ar PVN (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”). Līdz 2009. gada 10. jūlijam, atbilstoši līguma noteikumiem, projekts jāpabeidz.

2009.08.12

Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve noslēgsies septembrī

Jau vairāk kārt tika rakstīts par to, ka tiek plānots nodot ekspluatācijā dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas Preiļos, tomēr dažādu iemeslu dēļ šie darbi aizkavējās. Projekta noslēguma fāzē atklājās dažas nepilnības, kuras būvuzņēmējiem bija jānovērš pirms būves nodošanas. Šobrīd vēl būvuzņēmēji turpina nepilnību novēršana, bet izskatās, ka šī gada septembrī projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līgumā “Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” plānotie darbi noslēgsies un valsts komisija varēs pieņemt jauno atdzelžošanas staciju.

Izbūvētās ūdens atdzelžošanas iekārtas pašlaik jau darbojas, un dzeramais ūdens Celtnieku ielas, Rēzeknes ielas un centra masīvu iedzīvotājiem tiek piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas. Pašvaldībā ir arī saņemtas vairāku iedzīvotāju pozitīvas atsauksmes par ūdens kvalitāti un arī SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti, kopš ūdens klientiem tiek piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas, nav saņēmuši sūdzības par ūdens kvalitāti. Iepriekš šādu sūdzību bija diezgan daudz.

2007. gada 3. decembrī SIA „Preiļu saimnieks” noslēdza līgumu ar A/S „K&H” (līgums saskaņots ar Vides ministriju) par dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūvi Preiļos. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro ar PVN (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”).

2009.09.03

Noslēgusies ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve

2009. gada 3. septembrī noslēdzās ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Preiļos. Šie darbi tika veikti projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” ietvaros. Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro ar PVN (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”). Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves darbus veica A/S „K&H”. Darbu noslēguma fāzē atklājās dažas tehniskas nepilnības, kuras būvuzņēmējiem bija jānovērš, tāpēc arī projekta noslēgums nedaudz aizkavējās. Nepilnības tika novērstas un līdz ar to projekts noslēdzās

Projekta ietvaros izveidoti jauni ūdens ņemšanas urbumi, uzstādītas jaunas tehnoloģiskās iekārtas, izbūvēts jauns ūdens rezervuārs, veikts atdzelžošanas stacijas remonts, teritorijas labiekārtošana, izbūvēts jauns ūdens rezervuārs. Saskaņā ar līgumu vēl divus mēnešus turpināsies iekārtu ieregulēšanas darbi. Būvuzņēmēja veikto rekonstrukcijas darbu garantijas laiks ir divi gadi.

Jau pirms oficiālo dokumentu parakstīšanas un projekta noslēguma dzeramais ūdens Celtnieku ielas, Rēzeknes ielas un centra masīvu iedzīvotājiem tika piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas. Pašvaldībā ir arī saņemtas vairāku iedzīvotāju pozitīvas atsauksmes par ūdens kvalitāti un arī SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti, kopš ūdens klientiem tiek piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas, nav saņēmuši sūdzības par ūdens kvalitāti. Iepriekš sūdzību par sliktu ūdens kvalitāti bija diezgan daudz.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.