Baltais putns

2012. gada 31. oktobrī noslēdzās projekta pirmais pārskata periods.

Projekta ietvaros ir notikuši vairāki starptautiski kultūras pasākumi (PDF)

Preiļu novada dome 2011. gada 1. martā ir uzsākusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta Nr. LLIV-281 “„Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali”(“The White Bird”) realizāciju. Preiļu novada dome ir projekta partneris. Projekta vadošais partneris – Utenas kultūras centrs. Projekta realizācijas termiņš ir 18 mēneši.

Projekta mērķis – izveidot kopēju programmu un prezentēt to pārrobežu sabiedrībai kā jaunu pasākumu – Latgales un Augšzemes dziesmu un deju svētkus. Dziesmu un deju svētkus paredzēts organizēt 2013. gada vasarā Preiļu estrādē, kā projekta noslēguma pasākumu. Līdz tam notiks dažādas radošās nometnes folkloras kopām, deju kolektīviem, koriem un pūtēju orķestriem. Nometņu laikā Utenas pašdarbības kolektīvi mācīsies latgaliešu dejas un dziesmas un Preiļu novada pašdarbības kolektīvi mācīsies lietuviešu tradicionālās dejas un dziesmas. Projekta ietvaros tiks rīkots Lielais pavasara amatnieku tirgus, kurā piedalījās amatnieki no Latgales un Utenas un prezentēja savus izstrādājumus. Informācija par šiem amatniekiem tiks iestrādāta informatīvajā bukletā. Vēl viens buklets tiks izveidots par visiem projektā iesaistītajiem pašdarbības kolektīviem gan no Preiļu novada, gan Utenas. Projekta ietvaros tiks iegādāti tautas tērpi Preiļu novada deju kolektīviem, mūzikas instrumenti pūtēju orķestrim, kā arī tiks nomainīti soliņi Preiļu parka estrādē. Preiļu novada domes, kā projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 64 658 Ls /92 000 EUR/, no kurām 85%, t.i. 54 960 Ls /78 200 EUR/ tiek finansēti no Eiropas reģionālās attīstības fonda, bet 15%, t.i. 9 698 Ls/13 800 EUR/ ir nacionālais finansējums /valsts – 5% un pašvaldības – 10%/.

Projekta vadītāja
Sanita Meļko
Sanita.melko@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.