Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana

2011. gada 30. martā

2010. gada 26. novembrī Preiļu novada dome noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/057/106 „Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 21 000,00 (100% ESF finansējums).

Projekta mērķis ir paaugstināt Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti vietējās pārvaldes līmenī (novadā). Projekta ietvaros tiek stiprināta Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvā kapacitāte piesaistot darbam 1 cilvēku (2422 02 – Projekta koordinators). Piesaistītajam speciālistam projekta ietvaros tiks nodrošināta darba vieta 2 gadus, veiktas apmācības. Saskaņā ar amata konkursu projekta ietvaros kopš 2010. gada 16. augusta Preiļu novada domē strādā Inese Matisāne.

Šobrīd projekts tiek veiksmīgi īstenots.

2011. gada 6. decembrī

2010. gada 26. novembrī Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/057/106 „Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 21 000,00 (100% ESF finansējums).

Šobrīd projekts tiek veiksmīgi īstenots, projekta ietvaros piesaistītais speciālists ir sagatavojis 6 projektu pieteikumus uz pārrobežu un citām ES struktūrfondu programmām, veiktas speciālista apmācības par projektu pieteikumiem, kuri tiek iesniegti pa tiešo Eiropas Komisijai, ieviests 1 pārrobežu projekts.

2012. gada 18. maijā

2010. gada 26. novembrī Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar Valsts reģionālo attīstības aģentūru par projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/057/106 „Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 21 000,00 (100% ESF finansējums).

Šobrīd projekts tiek veiksmīgi īstenots, projekta ietvaros piesaistītais speciālists ir sagatavojis 6 projektu pieteikumus uz pārrobežu un citām ES struktūrfondu programmām, veiktas speciālista apmācības par projektu pieteikumiem, kuri tiek iesniegti pa tiešo Eiropas Komisijai, ieviests 1 pārrobežu projekts.

2012. gada 20. septembrī

Noslēdzies projekts Nr.1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/057/106 „Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana”, kura ietvaros ar ESF finansējuma atbalstu Preiļu novada domē tika piesaistīts darbam 1 cilvēks (2422 02 – Projekta koordinators). Projekta ietvaros ir sasniegti noteiktie mērķi: Izstrādāta Preiļu novada tūrisma un mārketinga attīstības programma; sagatavoti 8 projektu pieteikumi uz pārrobežu un citām ES struktūrfondu programmām; ieviesti 4 pārrobežu un citi ES struktūrfondu projekti.

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.