Animaterapija

Šī gada novembrī Preiļu novada dome ir uzsākusi realizēt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/ „Cured by animals”. Projektā piedalās 12 partneri no Latvijas un 4 partneri no Lietuvas. Novembrī tika parakstīts partnerības līgumu ar projekta vadošo partneri – Eiroreģions „Ezeru zeme” Latvijas biroju.


Projekta partnerības līguma parakstīšana, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, trešais no labās puses

Projekta virs mērķis ir stiprināt 16 Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, veicinot terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabojot sociālo infrastruktūru.

Projekta ietvaros Preiļu novada domes Sociālā dienesta Dienas centrā tiks veikts remonts divām telpām, kurās turpmāk bērniem tiks sniegta sociālā rehabilitācija. Kvalitatīvas sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai tiks iegādātas arī nepieciešamās mēbeles. Vairākiem bērniem no sociālā riska ģimenēm 2011.gada vasarā būs iespēja piedalīties starptautiskajās nometnes Riebiņos un Ignalinā, kuru ietvaros tiks organizētas 2 dzīvnieku terapijas (suņi, zirgi, truši u.c.).. Nometnē varēs piedalīties bērni vecumā no 7 līdz 11.gadiem un no 12 līdz 16.gadiem. Projekta ietvaros tiks organizēti arī dažādi praktiskie semināri vecākiem un bērniem ar īpašām vajadzībām un ģimenes ārstiem.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 14 mēneši no 2010.gada 1.novembra līdz 2011.gada 31.decembrim.

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 7 164,48 Ls, no kuriem 6089,81 Ls (85%) tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), bet 1074,67 Ls ir pašvaldības un valsts līdzfinansējums.


Ekskursija, dzīvnieku terapijas kurss bērniem Klaipēdā, Lietuvā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/ „Cured by animals” ietvaros septembra beigās divi bērni no Preiļu 1. pamatskolas piedalījās ekskursijā, dzīvnieku terapijas kursā Klaipēdā, Lietuvā. Šajā ekskursijā, dzīvnieku terapijas kursā piedalījās 24 bērni no Latvijas, vietējām Latgales reģiona pašvaldībām un 16 bērni no Lietuvas.


Klaipēdas jūras muzejā

Brauciens ilga divas dienas un bērniem bija iespējams apskatīt  Zooloģisko dārzu netālu no Klaipēdas un Klaipēdas jūras muzeju. Zooloģiskajā dārzā bērniem bija iespēja apskatīt dažādus eksotiskos un vietējos dzīvniekus –  kamieļus, lamas, hiēnas, strausus, tīģeri, pelikānus, ponijus, zirgus, vilkus, lāčus un citus dzīvniekus. Otrajā dienā bērni devās ekskursijā uz Klaipēdas jūras muzeju, kurā varēja iepazīties ar dažādu sugu zivīm un citiem jūras dzīvniekiem, bērni ar aizrautību skatījās 30 minūšu garo jūras lauvu uzstāšanos, kurā dzīvnieki dziedāja, zīmēja, spēlējās ar bumbu un rotaļājās. Bērniem bija dota arī iespēja pabarot jūras lauvas un roņus.

Abi Preiļu 1.pamatskolas bērni bija ļoti priecīgi par izdevušos braucienu uz Klaipēdu un labprāt apmeklētu Klaipēdas jūras muzeju vēlreiz, kad jau būs pabeigta muzeja rekonstrukcija un delfīni būs atgriezušies mājās.

Projektā „Cured by animals” kopā piedalās 16 partneri, kur 4 pašvaldības ir no Lietuvas un 12 pašvaldības no Latvijas, vadošais projekta partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.   Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 7 164,48 Ls, no kuriem 85% t.i. 6089,81 Ls tiek finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 1074,67 Ls.

Preiļu novada domes projekta koordinatore, Inese Matisāne


Realizēts projekts „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”

Preiļu novada dome ir veiksmīgi realizējusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projektu LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/ „Cured by animals”.

14.decembrī Preiļos notika projekta noslēguma pasākums Ziemassvētku noskaņās, kurā piedalījās bērni no Latvija un Lietuvas, projekta vadošais partneris un projekta koordinatori, kā arī Latvijas – Lietuvas programmas sekretariāts. Projekta noslēguma pasākumā bērni un projekta dalībnieki varēja baudīt neaizmirstamu Ziemassvētku koncertu, ko izpildīja Dagdas novada mākslinieki: Solvita Plivča, Valdis Pudniks, Inese Kuzņecova un Dagdas novada bērni, interesantu priekšnesumu sagatavoja arī Latgales reģionālais dzīvnieku mīļotāju centrs, kur apmācīti suņi demonstrēja dažādas prasmes, bērni saņēma arī pārsteiguma dāvanas, projekta partneri arī viens otru apdāvināja ar pašdarinātām dāvanām. Pēc koncerta bērniem bija iespēja pavizināties ar zirgiem. Projekta noslēguma pasākums bērniem vēlreiz sagādāja pozitīvas emocijas un patīkamas, neaizmirstamas atmiņas.

Projekta ietvaros pozitīvas emocijas saņēma vairāki bērni no Preiļu novada, kas piedalījās starptautiskajās vasaras nometnēs, devās ekskursijā uz Klaipēdu (Lietuva); bērni un to vecāki, kas piedalījās dzīvniekterapijas kursā, kur galvenie ārsti bija suņi un zirgi. Bērnu vecāki, ģimenes ārsti un fizioterapeiti ieguva jaunas zināšanas par dzīvniekterapiju, kā arī informāciju, kur Latvijā šāda dzīvniekterapija ir pieejama. Preiļu novada ģimenes ārsti saņēma arī bukletus ar pamatinformāciju par dzīvniekterapiju.

Projekta rezultātā tika izremontētas divas telpas un iegādātas jaunas mēbeles bērniem Preiļu novada domes Sociālā dienesta Dienas centram.

Preiļu novada domes projekta budžets sastādīja 7 164,48 Ls, no kuriem 85% t.i. 6089,81 Ls tika finansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums – 1074,67 Ls.

Projekta noslēgumā ir patīkami secināt, ka ar nelielu projekta budžetu izdevās sasniegt labus rezultātus, kas sniedza bērniem jaunus piedzīvojumus un pozitīvas emocijas.

Informāciju sagatavoja,
Projekta koordinatore Inese Matisāne
Dzīvniekterapija – e-brošūra (PDF, 3.26MB)


Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.