Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta nosaukumsAktivitāte/programma
Kopējās izmaksas, EURESF, ERAF, ELFLA u.c. līdzfinan-sējums, EURPašvaldības  vai cits līdz-finansējums, EUR
Projekta īstenošanas statuss
Latgales novada dejotāju “Sadancošana Preiļos”

Regulārie projektu konkursi, nozare “Tradicionālā kultūra”

1 000,00

900,00

100,00

2017

 

Mana vectēva dzīve vecajā līdumā (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)

Mērķprogramma “Muzeju nozares attīstības programma”

12 000,00

10 000,00

2 000,00

03.04.2018.-
31.12.2018.

Iepērcies latgaliski (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)Regulārie projektu konkursi, nozare “Tradicionālā kultūra”185,00185,0003.04.2018.
05.11.2018.
Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt!” (Preiļu galvenā bibliotēka)Regulārie projektu konkursi, nozare “Literatūra”650,00650,0012.03.2018.- 31.05.2018.
Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt!” 2.kārta (Preiļu galvenā bibliotēka)Regulārie projektu konkursi, nozare “Literatūra”375,00375,0001.08.2018.- 01.10.2018.
Latviešu oriģinālliteratūras autoru dialogs ar Preiļu novada lasītājiem “Satiec savu rakstnieku” 3.kārta (Preiļu galvenā bibliotēka)Regulārie projektu konkursi, nozare “Literatūra”790,00650,00140,0012.03.2018.-
31.05. 2018.
Latviešu oriģinālliteratūras autoru dialogs ar Preiļu novada lasītājiem “Satiec savu rakstnieku” 4. kārta (Preiļu galvenā bibliotēka)Regulārie projektu konkursi, nozare “Literatūra”500,00360,00140,0001.11.2018.-
31.12.2018.
IV Latgales stāstnieku festivāls “Omotu stuosti” Nr. 2019-1-TRK044-P (Preiļu Galvenā bibliotēka)

Regulārie projektu konkursi nozarē “Tradicionālā kultūra”

2220,001000,001220,0001.04.2019.-
31.08.2019.
Bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītāju “Pastāsti man to, kas ir Tavā sirsniņā” Nr. 2019-1-LIT053-P (Preiļu Galvenā bibliotēka)

Regulārie projektu konkursi nozarē “Literatūra”

595,00480,00115,0001.03.2019.-
31.05.2019.
Rakstītājs-lasītājs-bibliotēka (Preiļu Galvenā bibliotēka)

VKKF Regulārie projektu konkursi nozarē “Literatūra”

585,00480,00105,00

01.08.2019.-
15.10.2019.

Izcilā Latvijas komponista Jāņa Ivanova dienas Preiļos (Preiļu mūzikas un mākslas skola)

LVM un VKKF Latgales kultūras programma 20194045,203060,00985,20

02.05.2019.-
13.12.2019.

Ar Silajāņu mālu plaukstās (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)VKKF mērķprogramma ““Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos”2185,251200,00985,2501.05.2019.-
25.11.2019.
Preiļu muižas dzīvie dārgumi (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)VKKF mērķprogramma ““Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos”2064,851200,00864,8501.05.2019.-
01.09.2019.
Senatnei pa pēdām. 1.kārta “Arheoloģija” (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)VKKF mērķprogramma ““Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos”1560,55975,00585,5501.05.2019.-
30.11.2019.
Tradicionālais Latgales drellis radošā dimensijā. Izglītojoša darbnīca (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)LVM un VKKF Latgales kultūras programma 20191188,72400,00788,7202.05.2019.-
12.12.2019.
Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā 5.plenēra materiālu iegāde un plenēra noslēguma izstādes organizēšana (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)VKKF Regulārie projektu konkursi nozarē “Vizuālā māksla”5912,001000,004912,0001.03.2019.- 30.11.2019.
Holokausta upuru materiālo liecību restaurācija Nr. 2019-1-KMA084-P (Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs)VKKF Regulārie projektu konkursi nozarē “Kultūras mantojums”772,80500,00272,8024.01.2019.-
31.12.2019

 

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2019.