Pārrobežu sadarbības projekti

Projekta nosaukumsProgrammaKopējās izmaksas, EURProjekta ieviešana
Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē

Interreg V-A Latvija – Lietuva

 

81 098,30

 

01.03.2017.–28.02.2019.
(24 mēneši)

“Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL)Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.-2020. gadam   

618 194,06, t.sk. Preiļu novadā 166488,00 

 

02.05.2018.-01.11.2019.
(18 mēneši)

LLI-306 „Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (OPEN LANDSCAPE)Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.–2020. gadam   374 367,80, t.sk. Preiļu novada domes projekta budžets 65 444,1103.04.2018.–.02.04.2020. (24 mēneši)
LV-RU-0023 “Parki bez robežām” (Parks without borders”)Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam 700 000,00, t.sk. Preiļu novadā 78 000,0001.06.2019.–31.12.2021. (31 mēnesis)
LV-RU-008 “630 verstis pilnas sajūtām” (630 Versts of Feelings)Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam 800 000,00 t.sk. Preiļu novadā 8500,0015.05.2019.-14.05.2021. (24 mēneši)
Amatu prasmes tūrisma telpā (Craftsmanship as Tourism Product without Borders/Tour de CraftsInterreg V-A pārrobežu sadarbības programma Latvija-Lietuva816 946,7101.07.2020.-30.06.2022. (24 mēneši)
ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību”/ “Museum 2020”Eiropas kaimiņattiecību instrumenta pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam367 864,64, no kuriem 90% jeb 331 078,17 veido Eiropas Savienības (ES) finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums01.06.2020.-31.12.2022 (31 mēnesis)
“Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, LLI- 476Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam1 030 848,1201.08.2020 – 31.07.2022 (24 mēneši)
Notika projekta “Save past for future” atklāšanas sanāksme

 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.–2020. gadam1 030 848,1201.08.2020. – 31.07.2022.
(24 mēneši)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2022.