ESF projekti

Projekta nosaukumsProgrammaKopējās izmaksas, EURProjekta ieviešana
Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078

 

ESF, SAM 9.2.4.2

 

116 915.00

 

36 mēneši (2017.–2019.)

“PROTI un DARI!”  

Projekta nr. 8.3.3.0/15/I/001

 

ESF, SAM 8.3.3.

61003.80

2016.-2019.

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Projekta Nr. 8.4.1.0/16//I/001

 

ESF, SAM 8.4.1.0

Finansējums atkarīgs no personu/apmācību apjoma

2017. gada 1. janvāris –
2022. gada 31. decembris

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā  Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/005

ESF, SAM 9.2.2.1.

Finansējums atkarīgs no pakalpojumu saņēmēju skaita

15.04.2016.-31.12.2022.

Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu apvienības pārvaldes teritorijā

Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/099

ESF, SAM 9.2.4.2

116432,00

72 mēneši (1. un 2. kārta)-  2017-2023.

Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos

Projekta nr. Nr.9.2.4.2./16/I/002

ESF, SAM  9.2.4.2

84440.00

72 mēneši (1. un 2. kārta)- 2017-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēdējās izmaiņas: 02.09.2022.