ERAF projekti

Projekta nosaukumsProgrammaKopējās izmaksas, EURProjekta ieviešana
Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana 

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/019

 

ERAF, SAM 8.1.2

 

2 417 449.94

 

05.04.2018.–31.12.2020

Rīteiropas vērtības

Projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/007

 

ERAF, SAM 5.5.1.

 

6454208.16, t.sk. Preiļu novadā 599872.00

 

22.03.2018.–31.12.2019.

Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība
Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/013
ERAF, SAM 5.6.2. 2.kārta5 541 255.8805.02.2018.-04.02.2021.
Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība 

Projekta Nr.5.6.2.0/18/I/009

ERAF, SAM 5.6.2. 3.kārta1 577 556.7016.08.2018.-15.02.2021.
Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos

Projekta Nr.4.2.2.0/17/I/101

ERAF, SAM 4.2.2.1 659 651.6711.02.2019.–11.12.2019.
Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes iela 26, Preiļos

Projekta Nr.4.2.2.0/17/I/102

ERAF, SAM 4.2.2.399 466.1211.02.2019.–11.12.2019.
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/024

ERAF, SAM 5.6.2.3 397 072.3315.05.2019.-14.05.2021.
Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā

Projekta Nr. Nr.9.3.1.1./18/I/009

ERAF, SAM 9.3.1.1.377 784.0001.10.2019.-31.12.2020.
Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai

Projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/011

ERAF, SAM 3.3.1.0

949 723.12

01.01.2021.-31.12.2022.

Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana Daugavpils ielā 64, Preiļos

Projekta Nr. 3.3.1.0/20/I/012

ERAF, SAM 3.3.1.0

574 332.96

26.08.2020.-25.02.2022.

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2020.