Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz SAC “PREIĻI” VECĀKĀS MEDICĪNAS MĀSAS amatu

13.03.2023.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446) izsludina atklātu konkursu uz  SAC “PREIĻI” VECĀKĀS MEDICĪNAS MĀSAS (profesijas kods 2221 01) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

 Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Vadīt medicīniskās aprūpes darbu un nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību Iestādes klientiem;
 • Plānot, pasūtīt un sadalīt darbam nepieciešamos medicīniskos materiālus un medikamentus, saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, t.sk. elektronisko iepirkumu sistēmu.
 • Veikt zāļu, medikamentu un pārsienamo materiālu saņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu un norakstīšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Iestādē noteikto kārtību.
 • Izstrādāt klientu ēdināšanas procesa organizāciju, sekot ēdiena kvalitātes atbilstībai ēdienkartēm un kvalitātes normām, veikt ierakstus dokumentācijā.
 • Organizēt un nepieciešamības gadījumā veikt profilaktiskās vakcinācijas klientiem.
 • Sadarboties ar ģimenes ārstiem, veselības un citām sociālās aprūpes institūcijām, pašvaldības sociālajiem darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar klientu veselības veicināšanu.
 • Pēc ģimenes ārsta norīkojuma koordinēt, kontrolēt un veikt klientu apmeklējumus pie ārstiem un citiem speciālistiem.
 • Nodrošināt pakļautībā esošās medicīnas māsas ar darbam nepieciešamo informāciju, instrukcijām, iepazīstināt un sekot to izpildei.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Profesionālā vidējā vai augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.
 • Valsts valodas zināšanas vismaz C1 līmenī
  (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā).
 • Vēlams sertifikāts specialitātē.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Praktiska darba pieredze un atbilstošas prasmes māsas vai ārsta palīga amatā vismaz 1 gads.
 • Pārzināt ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus.
 • Pārzināt darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus.
 • Prasme lietot E-veselības sistēmu, elektronisko iepirkumu sistēmu.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.
 • Labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra.
 • Prasme noteikt prioritātes, spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās.
 • Spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (normālais darba laiks),
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 1093,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi, kas palīdzēs vadīt medicīniskās aprūpes darbu un nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību SAC “ Preiļi” klientiem), pievienojot atsauksmi,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Nolikums (PDF)

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks – 2023. gada 08. maijs.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2023. gada 31. martam plkst. 15.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (2.stāvs, 32.kab.) vai personāla speciālistam (2.stāvs, 36. kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 31.03.2023. plkst. 15.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot SAC “Preiļi” vadītājai Ingai Vilcānei pa tālruni 26645487.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr. 65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

Pēdējās izmaiņas: 13.03.2023.