SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina savā komandā Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un sistēmu daļas vadītāju

08.02.2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ. Nr. 47703001720 aicina savā komandā Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un sistēmu daļas vadītāju (profesijas kods: 1219 03).

Prasības:

 • pirmā līmeņa vai otrā līmeņa augstākā izglītība inženierzinātnes, mehānikas, ražošanas, būvniecības jomā;
 • vēlama pieredze ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu nozarē ne mazāk kā divi gadi;
 • prasme sagatavot un strādāt ar tehnisko dokumentāciju;
 • savas kompetences ietvaros prasme sagatavot vēstules par tehniskiem jautājumiem, tehniskās specifikācijas, darba uzdevumus, kā arī atskaites un ziņojumus;
 • prasme sastādīt gada periodam iepirkumu plānu nepieciešamo materiālu un iekārtu iepirkšanai;
 • spēja organizēt savu un padoto darbinieku darbu;
 • analītiska domāšana, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē, patstāvīgi un komandā;
 • valsts valodas prasmes atbilstošas C līmeņa 1.pakāpei;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas MS Office lietotāja prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • plāno, vada un koordinē ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu apkalpes darbus, nodrošinot dzeramā ūdens sagatavošanu, piegādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu noteiktā apkalpes zonā;
 • organizē, vada un uzrauga Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un sistēmu daļas darbinieku ikdienas darbu;
 • nodrošina ūdens patēriņa un notekūdeņu novadīšanas uzskaites tehnisko risinājumu koordinēšanu;
 • plāno un organizē ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, avārijas novēršanas darbus;
 • pārbauda, saskaņo, papildina un iesniedz ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju datus Preiļu novada GO GIS ģeogrāfiskās informācijas sistēmā;
 • gatavo tāmes, atzinumus, aktus, atskaites un citus dokumentus savas kompetences ietvaros.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 1210 EUR;
 • sociālās garantijas, stabilitāti un atsaucīgus kolēģus.

Līgums: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku.

Darba laika veids: normāls darba laiks.

Darba vietas adrese: Jaunā iela 4, Preiļi.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (dzīves apraksts);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 7. martam Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, vai iesūtīt uz e-pasta adresi psaimnieks@preili.lv ar norādi “Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un sistēmu daļas vadītājs”. Sīkāka informācija par vakanci, tālr. 29258316.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU  SAIMNIEKS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. Papildu informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” tīmekļvietnē: https://preilusaimnieks.lv/lv/par-sia-preilu-saimnieks/.

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2023.