Turpinās Preiļu Kultūras centra ēkas renovācijas darbi

12.11.2022.

2022. gada pavasarī tika uzsākts darbs pie projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos”, kas paredz uzlabot gan ēkas energoefektivitāti, gan arī iekštelpu vizuālo izskatu.

Projekta Nr. 4.2.2.0/21/A/057  “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos” realizācija sadarbībā ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru tika uzsākta 2022. gada aprīļa beigās un aktīvi turpinās joprojām. Šobrīd no visiem plānotajiem būvdarbiem aptuveni 70 % ir veiksmīgi realizēti: kultūras nama ēkā veikta esošā parketa seguma un grīdas konstrukciju pilnīga demontāža, zāles grīdas siltināšana ar putupolistirola siltumizolāciju un jauna zāles un skatuves grīdas seguma nomaiņa. Demontēta vecā, morāli novecojusī ventilācijas sistēma, izbūvētas mehāniskās ventilācijas un rekuperācijas sistēmas, kas veicina gaisa caurplūdi un apmaiņu atbilstoši mūsdienu prasībām. Šobrīd aktīvs darbs notiek pie ēkas bēniņu pārseguma un bēniņu telpā esošo sienu siltināšanas un jumta seguma nomaiņas, turpinās siltummezgla modernizēšana un darbu rezultātā kultūras centrs tiek arī pie jauna, energoefektīva iekštelpu apgaismojuma.

Vēlamies atgādināt, ka saistībā ar notiekošajiem darbiem, norises kultūras centra ēkā nenotiek. Pasākumu plānam iespējams sekot līdzi gan pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, gan sociālā tīkla Facebook pašvaldības facebook.com/preili.lv/ un Kultūras un tūrisma pārvaldes facebook.com/PREILIKULTURA/ lapās.

Esošo nokrišņu ietekmē ir neliela nobīde no plānoto būvdarbu grafika, šobrīd apturēti darbi pie saules bateriju uzstādīšanas, bet tas neliedz pabeigt būvdarbus iekštelpās, tāpēc bažas par līguma termiņa pagarinājumiem nav pamatotas. Plānotais objekta nodošanas termiņš: 2023. gada aprīļa beigas. Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 822 220.01 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 591 049.40 EUR un Preiļu novada pašvaldības finansējums 73 011.99 EUR apmērā, Valsts budžeta dotācija 31 290.85 EUR (izmaksas norādītas ar PVN).

Informāciju sagatavojusi
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītāja
Imelda Vutnāne-Kojāne


Pēdējās izmaiņas: 13.01.2023.