Pagarināts pieteikšanās termiņš skolēnu video konkursam “Konkurencei vieta būt?!”

22.11.2022.

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Zvērinātu advokātu biroju “Eversheds Sutherland Bitāns” no 25. oktobra līdz 1. decembrim aicina 7.-12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu video konkursā “Konkurencei vieta būt?!”, kura mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par ekonomiskajiem procesiem valstī un godīgu konkurenci. Labāko darbu autori balvā saņems apmaksātus valodas kursus 500 eiro vērtībā, kā arī dāvanu kartes no elektronikas veikala “Capital” un “Jānis Roze” grāmatnīcas.

Šogad aprit 30 gadi, kopš Latvijā tiek uzraudzīta godīga konkurence. Godīga konkurences uzraudzība nozīmē, ka tiek vērtēts, vai uzņēmumi aizliegti nevienojas par cenām, tirgu vai iepirkumiem, vai lielie uzņēmumi ļaunprātīgi neizmanto savu tirgus varu vai arī valsts un pašvaldības ar savu rīcību nekavē konkurenci un negatīvi neietekmē privāto uzņēmumu darbību tirgū.

Konkurences padome par godu iestādes 30. gadadienai organizē video konkursu, kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi par ekonomiskajiem procesiem valstī un zināšanas par ieguvumiem no godīgas konkurences.

Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Mūsu jaunieši ir ārkārtīgi erudīti, tie nereti interesējas par valstī notiekošo, turklāt tie ir radoši savās izpausmēs un prasmīgi prot apieties ar tehnoloģijām. Tāpēc šajā konkursā vēlamies uzrunāt tieši jauniešus, kas ir mūsu nākotne. Iespējams, viņi būs mūsu nākamie uzņēmēji, kas ar godīgu konkurences palīdzību cels mūsu ekonomiku, vai arī viņi būs nākamie juristi, politiķi, blogeri vai videogrāfi, kas nākotnē strādās mūsu valstī. Bet jau tagad ar savu unikālo skatījumu uz pasauli un procesiem mūsu valsti, viņi var palīdzēt mums saskatīt godīgas konkurences dziļāko jēgu un spēku.”

Zvērinātu advokātu biroja “Eversheds Sutherland Bitāns vadošais partneris Agris Bitāns: “Izpratne par godīgas konkurences pamatprincipiem ir viens no pamatnosacījumiem valsts virzībai uz ilgtspējīgu attīstību un labklājību un līdz ar to svarīgs mūsdienu komercdarbības momentiem. Jauniešiem ir svarīgi jau tagad izzināt valstī notiekošos procesus un apzināties, ka viņiem ir iespēja veidot un ietekmēt valsts nākotni. Esam gandarīti sadarboties ar Konkurences padomi un kopīgi, ar šī radošā konkursa palīdzību, veicināt jauniešos interesi par godīgas konkurences pamatprincipiem un valsts izaugsmi.”

Konkursa uzdevums ir individuāli vai skolēnu grupā līdz trim dalībniekiem sagatavot 90 sekunžu līdz četru minūšu garu video vai animāciju, kurā oriģinālā veidā atspoguļoti ieguvumi, kas rodas no godīgas konkurences un konkurences pārkāpumu atklāšanas. Gatavojot video, skolēni ir aicināti iedvesmai izvēlēties vienu no zemāk minētajām apakštēmām:

  • Tirgus dalībnieku aizliegtas vienošanās par cenu, tirgu vai iepirkumiem.
  • Lielo uzņēmumu rīcība, ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli tirgū.
  • Valsts un pašvaldību radīti konkurences kropļojumi, kas kavē un negatīvi ietekmē privāto uzņēmumu darbību tirgū.

Lai piedalītos konkursā, nav ierobežojuma video izmantojamiem izpausmes līdzekļiem – tas var tikt veidots gan ar cilvēkiem, gan dažādiem objektiem un materiāliem. Iesniegtajam video formātam ir jābūt .mp4 vai .mov. formātā.

Video iesūtīšanas termiņš ir pagarināts līdz š.g. 1. decembrim, sūtot paveikto uz e-pasta adresi pasts@kp.gov.lv, pievienojot klāt Pieteikuma anketu (DOC).

Nolikums (PDF)

Konkursā iesniegtos video līdz 2022. gada 9. decembrim izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija. Trīs labāko video autori tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām:

  1. vieta – Valodas (pēc skolēna izvēles) apguves kursi mācību centrā “Skrivanek” 500 EUR vērtībā un 50 EUR dāvanu karte elektronikas veikalā “Capital”.
  2. vieta – 300 EUR dāvanu karte elektronikas veikalā “Capital”.
  3. vieta – 120 EUR dāvanu karte grāmatnīcā “Jānis Roze”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Konkurences padomes Komunikācijas nodaļas vadītāju Zani Gorškovu, rakstot uz e-pastu zane.gorskova@kp.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67365216.

Papildu informācijai:
Paula Pērkone
Konkurences padomes
Komunikācijas speciāliste
Tālr.: 68206980
E-pasts: paula.perkone@kp.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 22.11.2022.