Ar sirdi Latvijā un Riebiņu vidusskolā

18.11.2022.

Novembris mūsu skolā ienāk ar domām un patriotiskām jūtām par Latviju. Jau tradicionāli notiekoši pasākumi ir Lāčplēša diena un 18. novembrim veltīta svinīgā ierindas skate. Lāčplēša dienā šogad visas klases iesaistījās Gaismas akcijā “Piemiņas svece Latvijas aizstāvjiem”, izkārtojot savas piemiņas svecītes stilizētā Latvijas vārdā, runājot un akcentējot šīs dienas nozīmību audzinātāju un citu mācību priekšmetu stundās. Notika novadpētniecības stunda “Mana adrese – Riebiņi”, kā arī skolēni iesaistījās viktorīnā “Iepazīsim Latviju un novadu”, kas bija organizēts Vārkavā. Prieks, ka ierindas skates tradīcija tomēr var turpināties, un tajā iesaistās arī skolas absolventi, kas nu jau daudzi turpina darba gaitas Latvijas Zemessardzē vai armijā. Katram šis pasākums ir noderīgs, jo kalpo arī par karjeras stimulu armijas un kārtības sargātāju rindās nākotnē. Pateicoties jaunsargu vadītājam Valērijam Pastaram, patriotiskais gars pie mums ienāk arī ikdienā.

Jaunāko klašu skolēni tradicionāli iekārtoja Mārtiņdienas tirgus placi un tādējādi parādīja savu izpratni par latviešu ražas svētkiem, iepriecināja tirgus apmeklētājus ar pašu gatavotiem un audzētiem labumiem. Pateicamies arī bērnu vecākiem, kas arī bija klātesoši šajos skolas iniciētajos svētkos un turpina veiksmīgi sadarboties ar skolu, ierosinot un atbalstot arvien jaunas mācību un ārpusklases darba aktivitātes!

15. novembrī 3. klases skolēni ar audzinātāju Lolitu Šmuksti devās uz Aglonas BJBLPC “Strops”, lai pārstāvētu savu skolu un piedalītos viktorīnā “Mīlu, cienu Latviju”. Viktorīnas laikā veica dažādus uzdevumus – atzīmēja konkrētas pilsētas Latvijas kartē, atpazina latvju rakstu zīmes, pēc attēliem nosauca latviešu tradīciju svētkus, kā arī atbildēja uz dažādiem jautājumiem par latviešu pasakām. Pats sarežģītākais uzdevums izrādījās tas, kurā vajadzēja salikt no 100 puzles koka gabaliņiem Latviju ar 4 novadiem. Tomēr rezultāts sniedza patiesu gandarījumu. Mūsu skolēni godam pārstāvēja savu skolu un parādīja sevi kā zinoša, saliedēta un draudzīga klase.

Bet jau otro gadu pēc kārtas Riebiņu vidusskolā notiek pilotprojekts “Latgaliešu rakstu valodas apguve skolā” 2022./2023. m.g. pēc līguma Nr. 2022-1-ZIE010 starp Valsts Kultūrkapitāla fondu un Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociāciju. Pagājušajā mācību gadā projektā iesaistījās 10. klase, bet šogad mērķgrupa ir pamatskolēni – 7. klases interesenti.

Nodarbībās latgaliešu rakstu valodas apguvei iesaistījušies tie, kas grib vairāk uzzināt par mūsu novadu un tā kultūras, valodas īpatnībām. Skolēni mācās ikdienas saziņu latgaliski – atspoguļot rakstos, izprot dialekta īpatnību atspoguļojumu dažādos avotos, kā arī mācās interaktīvi, izmantojot skolotājas Diānas veidotos materiālus. Meklē burtu režģī vārdus, nezināmos skaidrojot, spēlē tiešsaistē dažādas spēles, ko izstrādājusi Rēzeknes Augstskola u.c. Plānots, ka jau otrajā semestrī uzsāksim gatavošanos skatuves runas konkursam “Vuolyudzāni”, bet vēl līdz Ziemassvētkiem iepazīsim latgaliešu sīko folkloru un tautasdziesmu bagāto un daudzslāņaino devumu. Noteikti varam teikt, ka esam sava novada patrioti un neļausim iet zudībā latgaliešu valodas vērtībām.

Svētku reizē skolas darbiniekiem Sanitai Upeniecei, Anitai Cakulei, Inārai Vilcānei, Nadeždai Gorinai, Aleksandrai Zabalujevai pasniegti atzinības raksti par uzticīgu un godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu Riebiņu vidusskolā.

Kopā, ar gaišām domām un labiem darbiem, celsim mūsu Latviju, mūsu Preiļu novadu, mūsu skolu!

Informāciju sagatavojusi
Riebiņu vidusskolas skolotāja
Diāna Bravacka

1. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Līgu Jermoloviču saņem diplomus par dalību ierindas skatē. Kopā ar žūriju. 2.rinda no kreisās: Preiļu novada domes deputāts Juris Vucāns, Zemessardzes 3. Latgales brigādes kapelāns kapteinis Rinalds Broks, Zemessardzes 35. kājnieku bataljona virsseržants, Štāba virsseržants Māris Eriņš, Zemessardzes 35. kājnieku bataljona kapteinis Sergejs Bukovskis, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Edgars Vaivods.
Pēdējās izmaiņas: 18.11.2022.