Pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus Preiļu 1. pamatskolas bufetes darbības nodrošināšanai

17.11.2022.

Preiļu novada pašvaldība aicina pieteikties uzņēmējus, kas būtu gatavi 2022./2023. mācību gada periodā no Preiļu 1. pamatskolas ēdnīcas virtuves nodalījuma nomāt telpu 8 m2 platībā skolas bufetes darbības nodrošināšanai.

Prasības:

  • Bufete darbojas tikai Preiļu 1. pamatskolas skolēnu, skolotāju un darbinieku vajadzībām,
  • Nodrošināt Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumos Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” minētās prasības.

Pretendenti pieteikumus var iesniegt personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 23. novembra plkst. 15.00.

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2022.