Aicinām pieteikties mājkompostēšanai Preiļu pilsētā – dalībnieku reģistrācija noslēgusies

17.10.2022.

Lai veicinātu mājkopostēšanu privātmājās un novērtētu apsaimniekoto bioloģisko atkritumu daudzumu, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) sadarbībā ar SIA „PREIĻU SAIMNIEKS” aicina Preiļu pilsētas privātmāju mājsaimniecības kļūt par projekta dalībniekiem un uzsākt virtuves pārtikas un dārza atkritumu kompostēšanu savā mājsaimniecībā.

Dalībnieku reģistrācija projektam ir noslēgusies, ir saņemts nepieciešamais pieteikumu skaits. Ja vēlaties piedalīties projektā, nesaņemot konteineri, taču saņemot informatīvos materiālus, vai piedalīties kā projekta rezerves dalībnieks, aicinām sazināties ar projekta koordinatori.Kontaktinformācija: Ināra Teibe, inara.teibe@gmail.com

Projekta dalībnieki savā īpašumā beztermiņa lietošanā iegūs kompostēšanas konteineri, kas paredzēts virtuves un dārza atkritumu kompostēšanai. Projektā var piedalīties 30 privātmāju mājsaimniecības Preiļu pilsētā.

Dalībnieku uzdevumi:

  • Veikt kompostēšanas tvertnes iegādes līdzmaksājumu 10 EUR apmērā;
  • Šķirot bioatkritumus no virtuves un dārza, ievērojot kompostēšanas noteikumus;
  • Sniegt informāciju par kompostējamo atkritumu daudzumu un veidiem laika periodā līdz 2023. gada 31. decembrim;
  • Pašu sagatavoto kompostu izmantot savas saimniecības vajadzībām augsnes ielabošanai.

Projekta īstenotāja uzdevumi:                   

  • Nodrošināt nepieciešamo mājsaimniecību skaita iesaisti projektā;
  • Piegādāt mājsaimniecībām komposta kastes;
  • Segt komposta konteinera iegādes izdevumus 90% apmērā;
  • Nodrošināt mājsaimniecības konsultēšanu par pareizu bioloģisko atkritumu kompostēšanu;
  • Ievākt un apkopot datus par kompostētajiem atkritumu daudzumiem;

Interesentus aicinām pieteikties līdz šā gada 31. oktobrim, aizpildot PIETEIKUMA ANKETU.

Mājsaimniecība varēs izvēlēties vienu no divām kompostēšanas tvertnēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu informācija:

LASA valdes locekle, projekta vadītāja Rūta Bendere, lasa@lasa.lv tālr. 29171599

Koordinatore Preiļos: Ināra Teibe, inara.teibe@gmail.com, tālr. 29443292

Projekta apakšaktivitāti realizē biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” projekta LIFE IP projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE – Waste To Resources IP; LIFE20 IPE/LV/000014, projekta norise no 2022.gada līdz 2027.gadam) ietvaros.

Pēdējās izmaiņas: 21.10.2022.