Apstiprināti siltumenerģijas tarifi Vecvārkavas, Riebiņu, Stabulnieku, Silajāņu un Galēnu ciematos

30.09.2022.

29. septembra kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja siltumenerģijas tarifus 2022./2023. gada apkures sezonai Vecvārkavas, Stabulnieku, Galēnu, Silajāņu un Riebiņu ciematos.

Vecvārkavas katlu mājā siltumenerģiju nodrošina Preiļu novada pašvaldība. Saistībā ar energoresursu cenu pieaugumu bija nepieciešamība pārskatīt katlu mājas saražotā siltuma izmaksas un pārdošanas tarifus. Līdz šim Vecvārkavas ciemata iedzīvotāji par siltumenerģiju ir veikuši izlīdzināto maksājumu, rēķinoties ar noteiktu, iepriekš zināmas summas maksājumu katru mēnesi. Tāda norēķinu kārtība tiks saglabāta arī 2022./2023. gada apkures sezonai, siltumenerģijas pārdošanas tarifu nosakot 0,525 eiro par vienu kvadrātmetru (bez PVN).

Preiļu novada pašvaldība nodrošina siltumenerģiju arī Stabulnieku un Galēnu katlu mājās. Informējam, ka no 2022. gada 1. novembra Stabulnieku katlu mājas siltumenerģijas pārdošanas tarifs būs 1,71 eiro par vienu kvadrātmetru (bez PVN), savukārt Galēnu katlu mājas siltumenerģijas pārdošanas tarifs būs 1,48 eiro par vienu kvadrātmetru (bez PVN). Paskaidrojam, ka salīdzinājumā ar Vecvārkavas ciematu, kur iedzīvotāji par apkuri veic izlīdzināto maksājumu, maksājot ik mēnesi visa gada garumā, Stabulnieku un Galēnu ciematos par patērēto siltumenerģiju maksā tikai apkures sezonā.

Silajāņu ciemata katlu māja līdz šim apkurināja Preiļu novada pašvaldībai piederošas ēkas. 2022. gada 14. jūnijā notika pašvaldības izsole nekustamajam īpašumam “Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, ko iegādājās privātpersona, kura šobrīd ir izteikusi vēlmi saņemt siltumenerģiju no Silajāņu ciemata katlu mājas. Domes sēdē tika apstiprināts Silajāņu ciemata katlu mājas siltumenerģijas pārdošanas tarifs 1,17 eiro par vienu kvadrātmetru (bez PVN), kas stājas spēkā lēmuma pieņemšanas dienā. Līdzīgi kā Stabulnieku un Galēnu ciematos, Silajāņu ciematā maksa tiek piemērota tikai apkures sezonā.

Riebiņu ciematā siltumenerģiju piegādā SIA “Agrofirma “Turība””, tāpēc domes sēdē tika nolemts slēgt līgumu ar uzņēmumu un apstiprināt siltumenerģijas tarifu 68,00 eiro/MWh (bez PVN). Šāda maksa par siltumenerģiju tika noteikta arī dzīvojamo māju Parka ielā 2 un Rēzeknes ielā 1, Riebiņos, īrniekiem un dzīvokļu īpašniekiem. Darām zināmu, ka pārrēķinus, cik sastādīs apkures maksa par vienu kvadrātmetru, veiks Riebiņu pagasta pārvalde, informējot ciemata iedzīvotājus.

Informācija sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2022.