Labiekārtota teritorija Sīļukalna pagasta centrā

29.09.2022.

Sīļukalna pagasta biedrība “Saulrozītes” vasarā realizēja Preiļu novada pašvaldības un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” projektu “Teritorijas labiekārtošana Sīļukalna pagasta centrā”. Projekta rezultātā ir tapusi labiekārtota atpūtas vieta, izveidojot  košumdobi ar daudzgadīgiem dekoratīvajiem stādiem, ziemcietēm un vasaras puķēm, apkārt tai ir izveidota Baskāju taka no dažādu veidu lieluma, krāsu un frakciju akmeņiem, kā arī uzlikti skaisti  soliņi.

Projekta īstenošanā iesaistījās biedrības “Saulrozītes” biedri, Sīļukalna pagasta algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji un  brīvprātīgie palīgi. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti košumkrūmi, dekoratīvie akmeņi un soliņi. Projektu atbalstīja vietējie uzņēmēji: Edgara Stikāna uzņēmums SIA “SBR” izgatavoja gaumīgos soliņus, savukārt dolomīta šķembas dāvināja SIA “Alberts GS”, finansiālu atbalstu vasaras puķu stādu iegādei sniedza Ruta Eriņa un Iveta Broka-Kazāka.

Sīļukalna pagasta centrs ir kļuvis vizuāli skaistāks, pagasta iedzīvotājus un Sīļukalna ciemiņus priecē atpūtas vieta, kur koku ēnā var paslēpties no vasaras svelmes, var izjust akmeņu pieskārienu, izejot baskāju taku, var vērot taureņus un bites krāsainajā puķudobē un koku zaros atrast informāciju par Sīļukalnu dažādās valodās.

Ruta Eriņa,
biedrības “Saulrozītes” vadītāja


Pēdējās izmaiņas: 29.09.2022.