Aicinām pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem

24.08.2022.

Līdz 30. septembrim ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem PREIĻU NOVADA GODA PILSONIS, GODA ZĪME “PAR NOPELNIEM PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBĀ” un PATEICĪBAS RAKSTS.  

PREIĻU NOVADA GODA PILSONIS – augstākais Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem/īpašiem nopelniem Preiļu novada labā valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības vai citā jomā.

GODA ZĪME “PAR NOPELNIEM PREIĻU NOVADA ATTĪSTĪBĀ” – Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām personām par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu pašvaldības attīstībā.

Kandidātus šiem apbalvojumiem (PREIĻU NOVADA GODA PILSONIS un GODA ZĪME) var izvirzīt Preiļu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 20 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā, un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

PATEICĪBAS RAKSTS ir rakstisks Preiļu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir fiziskām vai juridiskām personām (nozīmīgā darba jubilejā, iestādes vai amatiermākslas kolektīva, biedrības jubilejā; situācijās, kad persona izrādījusi drosmi, glābjot līdzcilvēka dzīvību; situācijās, kad persona izrādījusi atbildību, novēršot noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; situācijās, kad persona izrādījusi līdzcietību, uzņemoties rūpes par līdzcilvēkiem vai procesiem, kas nav viņa tieša atbildība).  Šim apbalvojumam kandidātus var izvirzīt Preiļu novada domes priekšsēdētājs, deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Preiļu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai pašvaldības iestāžu vadītāji, iedzīvotāji (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

Kandidātus var pieteikt rakstiskā veidā, iesniedzot PIETEIKUMU Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvāris 19, Preiļos (1. stāvs, 5. kabinets) vai iesūtot aizpildītu PIETEIKUMU elektroniskā veidā Preiļu novada pašvaldībai uz oficiālo e-pasta adresi dome@preili.lv līdz š.g. 30. septembrim (ieskaitot).

Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas svētku pasākumā 18. novembrī. Sīkāka informācija par norisi sekos.

Preiļu novada pašvaldības noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” skatāmi ŠEIT.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ievu Pastari (e-pasta adrese: ieva.pastare@preili.lv, tālrunis +371 26107993), Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2022.