Pelēču tautas mūzikas kapela un “Baltica 2022”

01.08.2022.

Ir 8. jūlijs, un mēs esam gatavi doties uz Starptautisko folkloras festivālu “Baltica 2022”. Tā ir otrā reize, kad kapelas vadītājs Romualds Kairāns mūs veiksmīgi ir sagatavojis šim jaukajam, dvēseliskajam pasākumam.

Rīgas Latviešu biedrības namā piedalījāmies Mūzikas instrumentu parādē. Lielāka vērība tika pievērsta arī mūsu cītarai. Šeit mēs ieraudzījām Dižo kokli (ap 2 m liela) un tautas deju pētnieks Ernests Spīčs pastāstīja par tās vēsturi.

Nākošajā dienā devāmies uz Dundagu. Apmeklējām Kubalu skolu – muzeju, apskatījām Valpenes piramīdu (pieminekli, kas  veltīts Krišjānim Baronam),

Kr. Barona mātes kapa vietu. Ar savu stāstījumu mūs iepriecināja gaišā, enerģiskā dzejniece Maija Laukmane.

Kalnadārzā – saliņā bija paredzēta saspēlēšanās, sadziedāšanās, rotaļāšanās. Taču lietus teica – nē. Un mums bija iespēja apskatīt Dundagas pils burvīgo zāli. Tur notika arī sadziedāšanās. Vakarā estrādē notika koncerts. Un akordeonam atsprādzējās siksna! Vadītājs tikai noteica: “Meitenes turpiniet!” Izjutām citu grupu atbalstu.

 10. jūlija rītā folkloras grupas ieskandināja Talsus pie Tautas nama. Mūsu kapela aicināja klātesošos izkustināt kājas raitā dejas solī. Vēlāk bija gājiens uz Sauleskalnu, kur estrādē notika noslēguma koncerts.

Tautas tērpi, cilvēki, karogi, lepnums par savu tautu, spēks no kopā būšanas!

Pelēču tautas mūzikas kapelas dalībniece Elvīra Spūle

 

Pēdējās izmaiņas: 01.08.2022.