Turpinās ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” īstenošana

22.03.2022.

Aglonas novada dome 2017. gadā uzsāka projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” realizēšanu.

Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Aglonas novada Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagasti tik pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts- Preiļu novadam. Sakarā ar to, ka projekts turpinās, visiem iepriekšminēto pagastu iedzīvotajiem ir iespēja piedalīties veselības veicināšanas pasākumos.

Projekta kopējās izmaksas sastāda – 84 440,00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Projekta īstenošanas laiks paredzēts līdz 30.08.2023.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastu iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Plānotie pasākumi:

  1. Sākot ar šī gada martu Aglonas vidusskolas un Priežmales pamatskolas skolēniem tiks organizētas peldēt apmācības nodarbības Krāslavas peldbaseinā.
  2. BJBLPC “Strops” katru ceturtdienu notiks fiziski aktīvās nodarbības skolēniem.

Šobrīd notiek tirgus izpētes un īgumu slēgšanas procedūras plānotajām  aktivitātēm pavasara-vasaras periodā: nūjošanas nodarbības, vispāratttīstošas vingrošanas nodarbības bērnu dārzā, fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem, veselīga uztura nodarbības, ekskursija senioriem ar fiziskām aktivitātēm, dienas nometne skolēniem “Jūtu pasaule”.

Aicinām ikvienu par projekta ietvaros plānoto aktivitāšu norisi sekot līdzi informācijai mājaslapā, sociālajos tīklos, pagastu pārvaldēs.

Turpmākie projekta pasākumi tiks plānoti atbilstoši 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumos Nr.662 noteiktajām prasībām.

Būsim aktīvi un veseli!

Informāciju sagatavojusi
projektu vadītāja Vita Rivare

 

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2022.