Ukrainas iedzīvotāju atbalstam – PAPILDINĀTS

01.03.2022.

Viduslatgales pārnovadu fonds administrē ZIEDOJUMU VĀKŠANAS KAMPAŅU Ukrainas iedzīvotāju atbalstam.

Šobrīd aktīvistu organizēta spontāna humānā palīdzība ir apgrūtināta un nesasniedz mērķi, tāpēc mēs vācam ziedojumus cieši sadarbojoties ar PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBU un valsts koordinētu humānās palīdzības sniegšanas centru.

Ziedojumus izmantosim gan bēgļiem no Ukrainas, kuri ieradīsies mūsu novadā, gan atbalstot kara skartos iedzīvotājus Ukrainā – tiklīdz palīdzību varēsim novirzīt.

Atgādinām, ka Preiļu sadraudzības pilsēta ir ŅIŽINA, mēs labprāt palīdzētu viņiem – tomēr šobrīd kara apstākļu dēļ individuāli mērķēta palīdzības sniegšana nav iespējama.

Mantu un lietu vākšanu un uzkrāšanu mēs NEVEICAM un neaicinām arī jūs to darīt. Pieļaujam iespēju, ka ienākot lielākam bēgļu skaitam Preiļu novadā, būs nepieciešams mobilizēties konkrētu sadzīves lietu ziedojumiem, par to informēsim atsevišķi.

Šobrīd ir svarīgi SEKOT INFORMĀCIJAI un neļauties spontāniem lēmumiem kaut kur braukt un kaut ko vest. Šāda rīcība drīzāk apgrūtina organizētu un mērķtiecīgu palīdzības sniegšanu.

Naudas ziedojumu allaž ir iespējams “konvertēt” materiālā, sadzīviskā, medicīniskā un cita veida palīdzībā, tāpēc AICINĀM ZIEDOT Viduslatgales pārnovadu fondam norādot maksājuma uzdevumā: UKRAINAI ZIEDOT
https://www.vlpf.lv/ziedot/ziedot

Konti ziedojumiem:
LV35UNLA0050021079970 AS “SEB Banka”
LV17PARX0016753060001 AS “Citadele banka”
LV72HABA0551046892983 AS “Swedbank”

Preiļu novada pašvaldība aicina visus, kuriem ir iespējas piedāvāt mājvietu kara bēgļiem, atnest iesniegumu uz Preiļu novada pašvaldību vai jebkuru no pagastu pārvaldēm, kurā norādīts piedāvātās dzīves telpas lielums, cilvēku skaits, ko esat gatavs izmitināt, adrese un jūsu kontaktinformācija. Piedāvājumu var iesniegt arī aizpildot elektronisko anketuhttps://forms.gle/4ToEf7asADz6sV5N7

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2022.