Izmaiņas Preiļu novada pagastu pārvaldēs

10.01.2022.

Preiļu novada domes ārkārtas sēdē 6. janvārī tika lemts par izmaiņām Preiļu novada pagastu pārvaldēs. Tika nolemts Aizkalnes, Pelēču, Stabulnieku, Silajāņu, Galēnu un Sīļukalna pagastos samazināt pagastu pārvalžu vadītāju amata likmes no 1 likmes uz 0,5 likmi. Līdz ar to, darbinieku skaits pagasta pārvaldēs kopumā samazinājās par 3 darbiniekiem. Visi sešu pagasta pārvalžu vadītāji likumā noteiktajā kārtībā ir brīdināti par darbinieku skaita samazināšanu. Pārvalžu vadītāji no darba tiek atbrīvoti, pamatojoties uz darbinieku darba rezultātu izvērtējumu (Aizkalnes un Pelēču pagasts) un ņemot vērā likumā noteiktās priekšrocības darba saglabāšanai (Stabulnieku, Silajāņu, Galēnu un Sīļukalna pagasti). Visas trīs pārvaldnieces, kuru pārziņā tagad būs divi pagasti, norāda, ka ir atvērtas sadarbībai ar pagastu iedzīvotājiem un laipni aicina iedzīvotājus griezties pārvaldē ar saviem jautājumiem un priekšlikumiem.

Darbalaiks Stabulnieku, Silajāņu, Galēnu un Sīļukalna pagastos šobrīd tiek plānots sekojošs:

Pirmdienās plkst. 9.00 – 18.00

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 9.00 – 17.00

Piektdienās plkst. 9.00 – 16.00

  • Stabulnieku pagasta pārvaldniece – Inga Jurkāne, tālr. 65326500, e-pasts: stabulniekupagasts@preili.lv.  Pieņemšanas laiks klātienē pirmdien un ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 12.00, otrdien no plkst. 14.00 līdz 17.00;
  • Silajāņu pagasta pārvaldniece – Inga Jurkāne, tālr. 65326838, e-pasts: silajanupagasts@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē trešdien no plkst. 13.00 līdz 16.00 un piektdien no plkst. 9.00 līdz 12.00;
  • Galēnu pagasta pārvaldniece – Iveta Broka-Kazāka, tālr. 29167087, e-pasts: galenupagasts@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē otrdienās un piektdienās atbilstoši darbalaikam un trešdien no plkst. 9.00 līdz 13.00.;
  • Sīļukalna pagasta pārvaldniece – Iveta Broka-Kazāka, tālr. 29167087, e-pasts: silukalnapagasts@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē pirmdien un ceturtdien atbilstoši darbalaikam un trešdien no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Darbalaiks Aizkalnes un Pelēču pagastos šobrīd tiek plānots sekojošs:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās plkst. 8.00 – 12.30 un plkst. 13.00 – 16.30

  • Aizkalnes pagasta pārvaldniece – Iveta Stašulāne, tālr. 28615900, e-pasts: iveta.stasulane@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē trešdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00;
  • Pelēču pagasta pārvaldniece – Iveta Stašulāne, tālr. 28615900, e-pasts: iveta.stasulane@preili.lv. Pieņemšanas laiks klātienē pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās atbilstoši darbalaikam;

Informējam, ka darbalaikos var notikt izmaiņas, par kurām informēsim Preiļu novada mājaslapā. Iedzīvotāji ir aicināti sazināties ar pagastu pārvaldniekiem un vienoties par citiem viņiem ērtiem tikšanās laikiem. Būsim atvērti un vienmēr gatavi uzklausīt!

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Pēdējās izmaiņas: 11.01.2022.