Jaunatnes jomas statistika apvienotajā Preiļu novadā

29.12.2021.

2021.  gada 1. jūlijā tika izveidots Preiļu novads , kurā tika apvienots Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads un daļa no Aglonas novada (Aglonas pagasts).

Preiļu novada jauniešu skaits  no 1064, apvienojoties ir kļuvis lielāks  – 2084 jaunieši.  No visiem Preiļu novada iedzīvotājiem, jaunieši sastāda pietiekami lielu daļu – 12%.

Pēc jaunatnes likuma jaunietis Latvijā ir ir no 13 līdz 25 gadi, bet Eiropā jaunieši iekļaujas vecuma kategorijā no 13 līdz 29 gadiem.

Jaunatne ir viena no svarīgākajām iedzīvotāju grupām, kurai ir svarīgi pievērst uzmanību tagadnē ,lai padarītu pozitīvāku un spēcīgāku nākotni turpmāk novadā.

 

Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 29.12.2021.