Galēnu pamatskola aicina darbā izglītības psihologu uz noteiktu laiku

28.12.2021.

Galēnu pamatskola  (turpmāk – Iestāde) aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU (darba vietas adrese: Galēnu pamatskola, Skolas iela-11, Galēnu pagasts, Preiļu novads) uz noteiktu laiku nepilnai darba likmei (9 stundas nedēļā)

Ja Jums ir vēlme:
•    sniegt psiholoģisku palīdzību bērniem;
•    veikt bērnu psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu;
•    plānot un realizēt savu darbu saskaņā ar Iestādē realizējamajām pirmsskolas izglītības programmām;
•    konsultēt Iestādes darbiniekus un bērnu vecākus par bērnu audzināšanu;
•    sadarboties ar Iestādes vadību, pedagogiem un bērnu vecākiem, lai izstrādātu un īstenotu bērna atbalsta pasākumus, aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;
•    kā arī veikt citus pienākumus psihologa amata ietvaros;

un ja Jums ir:
•    apliecinājums par patstāvīgu psihologa profesionālo darbību – augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;
•    reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
•    atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
•    apgūta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”;
•    valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
•    kompetences: psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; spēja analizēt un cieņpilni risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
•    prasmes darbā ar datoru;
•    sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:
•    atalgojumu 249.00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
•    darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
•    darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības apliecinošu dokumenta kopijas gaidīsim e-pastā: galenupsk@preili.lv līdz 3. janvārim. Tālrunis informācijai: 26357781.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām.

 

Pēdējās izmaiņas: 28.12.2021.