Preiļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatora amatam

23.12.2021.

Preiļu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatora amatu.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga:  bruto EUR 850,00.

Galvenie amata pienākumi:

  • Nodrošināt kvalitatīvu un izsmeļošu informāciju par Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumiem, tūrisma un atpūtas iespējām Preiļu novadā;
  • Sadarboties ar Preiļu novada tūrisma un kultūras mantojuma objektu īpašniekiem, iesaistot tos tūrisma informācijas apritē un jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu izstrādē;
  • Sagatavot apskates objektu un citu tūrisma sniedzēju piedāvājuma prezentācijas;
  • Piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, reklamējot Preiļu novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumu;
  • Veidot masu mediju, tūrisma firmu, klientu datu bāzi. Sastādīt preses ziņas un nosūtīt tās datu bāzē esošajiem masu mēdijiem un sadarbības partneriem.

Prasības pretendentiem:

Augstākā izglītība, priekšroka izglītībai tūrisma jomā.

Vēlama vismaz 2 gadu pieredze ar tūrisma jomu saistītā darbā.

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.

Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, prasme darboties sociālajos medijos.

Ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu.

Sakārtotu darba vidi.

Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.

Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

Konkursa nolikums.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) , izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@preili.lv , vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2021. gada 30.decembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 65322766.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.12.2021.