Preiļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma informācijas speciālista amatam

23.12.2021.

Preiļu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma informācijas speciālista amatu

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 0,5 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga:  bruto EUR 450,00.

Galvenie amata pienākumi:

  • Nodrošināt Preiļu novada pārstāvniecību, piedaloties tūrisma veicināšanas un galamērķa popularizēšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs.
  • Plānot tūrisma maršrutu izstrādi, ekskursiju, sezonas un tematisko piedāvājumu sagatavošanu, inovatīvu tūrisma produktu veidošanu.
  • Nodrošināt Preiļu novada piedāvāto pakalpojumu plašāku izmantošanu, rīkojot tematiskus tūrisma pasākumus, akcijas, interaktīvas spēles un vadot ekskursijas.
  • Piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, reklamējot Preiļu novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumu.
  • Iekasēt naudu par maksas pakalpojumiem atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim.

Prasības pretendentiem:

Augstākā izglītība.

Vēlama pieredze klientu apkalpošanā, viesmīlībā vai tūrismā, spēja prezentēt, pieņemt lēmumus.

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.

Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, prasme darboties sociālajos medijos.

Ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Piedāvājam:

Stabilu atalgojumu.

Sakārtotu darba vidi.

Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.

Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

 

Konkursa nolikums. 

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2021. gada 30.decembrim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 65322766.

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām; Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 23.12.2021.