Preiļu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana Preiļu BJSS Aglonas ielā 24

06.10.2021.

Projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/012 mērķis ir – veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļos, Aglonas ielā 24, iegūt primārās enerģijas ietaupījumu, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un saražot papildjaudu no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas un siltumenerģijas izmantošanai. Kā arī uzlabot pašvaldības ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola tika izbūvēta, atbilstoši padomju būvniecības standartiem, ar tajā laikā pieejamajiem būvniecības materiāliem un tehnoloģijām, kas paredzētas siltākai klimatiskajai zonai. Trīs stāvu ēka ar sporta zālēm nodota ekspluatācijā 1985. gadā ar kopējo platību 1920,2 m2. Viena no būtiskākajām problēmām, kas veicināja, sadarbībā ar Centrālo un finanšu līgum aģentūru, uzsākt ēkas energoefektivitātes projektu ēka, Aglonas iela 24, Preiļos nepietiekama telpu nodrošināšana ar siltumu. Ēkas siltumenerģijas sadalījums ir nevienmērīgs, proti, dažās telpās apkures sezonā 3. stāvā ir tikai +10 grādu temperatūra, kas nav pieļaujama bērnu un jauniešu sporta nodarbību nodrošināšanai. Pēdējo gadu laikā ēkā Preiļos, Aglonas ielā 24 nav veikti rekonstrukcijas darbi, vien nelieli, steidzamākie remontdarbi, lai novērstu bojājumus, kas atradās tehniski bīstamā stāvoklī. Nepietiekamās siltumizolācijas dēļ ievērojami Preiļu novada domes līdzekļi ir jātērē ēkas siltumapgādes nodrošināšanai un ir salīdzinoši liels siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms, kā arī ēkas vizuālais izskats ir savu laiku nokalpojis un mūsdienu kontekstam neatbilstošs. Ēkas būvkonstrukcijas tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēka apsekošanas brīdī neatbilda Saeimas 09.07.2013. Būvniecības likuma 9. panta “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības” noteiktajām būtiskajām prasībām ekspluatācijas apstākļos mehāniskajā stiprībā un stabilitātē, kā arī energoefektivitātē.

Projekta “Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana Aglonas ielā 24, Preiļos “ iepirkumu procedūras rezultātā tika noslēgts  būvdarbu līgums  ar būvuzņēmēju SIA “Latgalija”  par kopējo summu (EUR 1 335755,31 bez PVN), būvuzraudzības līgums ar SIA “ Marčuks ” un autoruzraudzības līgumi ar SIA “ HVAC Design”, SIA “ Energokons “, SIA “ Ceturtais stils “. Projekta ietvaros plānots īstenot:
Fasādes un jumta siltināšanu, Cokola un zem zemes līmeņa sienu siltināšanu, Logu un ārdurvju nomaiņa, Pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, Ēkas gaismas ķermeņu modernizācija, Zibens aizsardzības izbūve, Lietus kanalizācija izbūve, labiekārtošana. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz septembra beigām.

Kopējās projekta izmaksas  1 805 400.95 euro, 675 000.00 euro ERAF finansējums, valsts budžeta dotācija 35 735.29 euro, pašvaldības finansējums  1 094 665.66 euro.

Projekta uzsākšanas laiks ir 2021. gada 3.jūnijs un projekta pabeigšanas laiks ir 2022. gada septembris.

Projekta vadītāja
Imelda Vutnāne-Kojāne

 

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2021.