Labklājības pārvalde aicina darbā medicīnas māsu pansionātā “Preiļi”

26.10.2021.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446) izsludina atklātu konkursu uz PANSIONĀTA “PREIĻI” MEDICĪNAS MĀSAS (profesijas kods 3221 01) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku).

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Pārzināt iestādes klientus, viņu vajadzības, sniegt palīdzību klientiem, uzraudzīt tos, konsultēt, sniegt medicīnisko palīdzību vecuma pensionāriem un invalīdiem savu pienākumu robežās;
 • Nodrošināt klientam veselības aprūpes pakalpojumus, pēc ārsta norādījuma (veikt injekcijas, ādas un brūču aprūpi).
 • Veikt pirmo palīdzību 1.līmenī klientam viņa dzīvībai kritiskās situācijās.
 • Organizēt medikamentu un medicīnas preču iegādi, medikamentu izlietojuma uzskaiti un kontroli.
 • Savlaicīgi un kvalitatīvi aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar apstiprināto iestādes lietu nomenklatūru.
 • Saskaņot ēdiena piegādātāja iesniegtās ēdienkartes.
 • Sekot pansionāta iemītnieku personīgās higiēnas prasību ievērošanai, klientu istabu un sanitāro mezglu tīrībai.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība veselības aprūpē vai māsszinībās ar kvalifikāciju “medicīnas māsa” (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis).
 • Reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā ar tiesībām praktizēt kā medicīnas māsa.
 • Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
 • Zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā.
 • Zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
 • Zināšanas par dezinfekcijas, higiēnas līdzekļiem.
 • Pamatzināšanas ar sociālo sfēru saistītajā likumdošanā.
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē.
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Labas informācijas tehnoloģiju izmantošanas un dokumentu sagatavošanas prasmes.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.
 • Labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra.
 • Prasme noteikt prioritātes, spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās.
 • Spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Covid-19 sadarbspējīgs pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi saskaņā ar darba grafiku,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 740,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2021. gada 26. novembris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2021. gada 9. novembra plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (2.stāvs, 6.kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 09.novembra plkst.16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” medicīnas māsas amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot pansionāta vadītājai Ingai Vilcānei pa tālruni 26645487.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

KONKURSA NOLIKUMS

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2021.