Labklājības pārvalde aicina darbā sociālo aprūpētāju pansionātā “Preiļi”

26.10.2021.

Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz PANSIONĀTA “PREIĻI”  SOCIĀLĀ APRŪPĒTĀJA (profesijas kods 3412 01) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi) uz nenoteiktu laiku.

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Veikt klientu sociālās aprūpes pārraudzību.
 • Nodrošināt sociālās aprūpes plānu izstrādi, realizāciju un dokumentu aizpildīšanu.
 • Nodrošināt klientu aprūpes vai rehabilitācijas programmu īstenošanu atbilstoši
  plānam.
 • Īstenot klientu individuālos sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
  plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā.
 • Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā aprūpē.
 • Darba pieredze sociālajā aprūpē tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Zināšanas ar sociālās aprūpes sfēru saistītajos normatīvajos aktos.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei.
 • Labas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Datora lietotāja prasmes (MS Office), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli.
 • Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem.
 • Covid-19 sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi,
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 740,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2021. gada 15. novembris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2021. gada 9. novembra plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” sociālā aprūpētāja amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (2.stāvs, 6.kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 09.novembra plkst.16.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes pansionāta “Preiļi” sociālā aprūpētāja amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot pansionāta vadītājai Ingai Vilcānei pa tālruni 26645487.

KONKURSA NOLIKUMS

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2021.