30. septembra Preiļu novada ārkārtas domes sēdes darba kārtība

30.09.2020.

PREIĻU NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 30. septembrī plkst. 15.30
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam, sadalījumu

Priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2020.