Preiļu novadā turpinās darbs ar jauniešiem projektā “PROTI un DARI!”

17.08.2020.

Preiļu novadā turpinās NEET (jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu) jauniešu iesaiste projektā “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001, kura mērķis ir attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Līdz šim no Preiļu pašvaldības projektā ticis iesaistīts 31 jaunietis, ar katru jaunieti darbs norisinās vidēji 4 mēnešus, sniedzot jaunietim gan individuālu mentora atbalstu, gan programmas vadītāja atbalstu, gan dažādus atbalsta pasākumus katru mēnesi vismaz 24 stundu apjomā. Kopējais atbalsts katram jaunietim vienā mēnesī ir vairāk kā 48 stundas. Projektā jaunietim tiek izstrādāta individuāla atbalsta programma, kuru realizējot jaunietis apgūst dažādas jaunas prasmes, saņem konsultācijas no speciālistiem, kā arī iepazīst brīvprātīgo darbu un interesējošās profesijas. Atbalsta pasākumi tiek balstīti uz konkrēta jaunieša vēlmēm, vajadzībām un interesēm.

Lielākā daļa jauniešu, pabeidzot projekta individuālo pasākumu programmu sasniedz sekmīgu rezultātu – iesaistās nodarbinātībā, kļūst pašnodarbināti, uzsāk izglītību vai sekmīgi iesaistās nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā.

Projekts “Proti un dari” ir lieliska iespēja jauniešiem no dažādiem  sociālajiem slāņiem apgūt jaunas profesijas un prasmes, kuras noder gan ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo pasauli, paplašinot redzes loku un palīdzot atkal pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Projektā var iesaistīties jebkurš Latvijas jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu un nav NVA bezdarbnieks. Projekta īstenošanas laiks turpināsies līdz 31.10.2021.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju vai iesaistītos projektā, sazinies ar projekta koordinatori Preiļu novadā: Santa Ancāne–Novikova, tālr. 29327010, e-pasts: santa.ancane@preili.lv

Sagatavoja:
Projekta “PROTI un DARI!”
koordinatore Preiļu novadā
Santa Ancāne-Novikova
29327010

Pēdējās izmaiņas: 17.08.2020.