Objektā Rēzeknes ielā 26, Preiļos būvdarbi tuvojas noslēgumam

17.05.2019.

Preiļu novada pašvaldības ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanas projekta – objektam Rēzeknes iela 26, Preiļos būvdarbi tuvojas noslēgumam.

Projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos” būvdarbi raitiem soļiem tuvojas finiša taisnei. Projektā paredzētie būvdarbi tiek realizēti paredzētajos termiņos.

Pamatotas bažas iekļauties plānotajos termiņos radīja rudenim neraksturīgie laikapstākļi, kad lielais mitruma daudzums un zemās temperatūras lika būvniekiem pārplānot veicamo darbu grafiku, jo pieminētie faktori būtiski ietekmē ēku norobežojošo konstrukciju – ēkas ārsienu siltināšanas tehnoloģiju efektivitāti. Veiksmīgu darbu menedžmenta rezultātā, intensīvāk tika veikti apdares darbi un pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, kas, savukārt, ļāva plānotos darbus realizēt īsākā termiņā, novirzot un palielinot darba darbinieku kapacitāti ēkas fasādes siltināšanai. Šobrīd darbi norit pilnā sparā.

Uzsāktos būvdarbus plānots veiksmīgi pabeigt līdz jūlija beigām.

Ēkas renovācija un tās veiksmīga iekļaušanās pilsētas arhitektoniskajā dzīves telpā iespējama specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2 “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajās kārtas ietvaros.

I.Vutnāne-Kojāne,
Preiļu novada domes Attīstības daļas projekta vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 18.02.2020.