Pieejams līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai

21.01.2020.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas vajadzībām piesaistītā zemesgabala apsaimniekošana un uzturēšana ir mājas dzīvokļu īpašnieku kopīgā atbildība. Lai sekmētu šo namu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, Preiļu novada pašvaldība kopš 2017. gada līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanas projektus.

Aizvadītajā 2019. gadā, piedaloties pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas programmā, savu ieceri realizējušas trīs dzīvokļu īpašnieku kopības, izmantojot pašvaldības atbalstu kopsummā 11536,73 eiro apmērā. Daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Rēzeknes ielā 32 tika atjaunots asfalta segums iebraucamajam ceļam pieguļošajā teritorijā, izlīmeņotas lietusūdens savācēj akas un izveidoti korekti ceļa profili, lai novadītu visu lietusūdeni no braucamās daļas uz savācējgūlijām, Kooperatīva ielā 1 tika labiekārtota iekšpagalma teritorija un aprīkots ar bērnu rotaļu laukumu, savukārt Viļānu ielā 6 tika izbūvēta jauna nobrauktuve, lai uzlabotu piekļuvi transportam pie dzīvojamās mājas.

Preiļu novada domes vecākais kontrolieris Kristaps Určs pavēstīja, ka pašvaldības līdzfinansētajā programmā, kopš saistošo noteikumu stāšanās spēkā 2017. gadā, savas dzīvojamās mājas iekšpagalmus mūsu pilsētā ir labiekārtojušas desmit īpašnieku kopības par kopējo summu 39185,40 eiro. Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto interesi un reālo iesaisti piedāvātās atbalsta programmas finanšu apguvē, pašvaldība plāno iedzīvotājus finansiāli atbalstīt arī turpmāk. Šogad šim mērķim pašvaldības budžetā ir iezīmēti 20000 eiro.

Pašvaldība atgādina, ka līdzfinansējumu var saņemt brauktuves, ietves vai stāvlaukuma jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, apgaismojuma atjaunošanai vai pārbūvei jaunbūvei, citam piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), būvprojekta izstrādei, brauktuvju, ietvju vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remontam. Iedzīvotāji var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50-80% apmērā atkarībā no veicamajiem darbiem.

Sīkāka informācija par iespējām pretendēt un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai, kā arī konsultācijas par projekta iesnieguma aizpildīšanu pieejamas, Preiļu novada domē, zvanot pa tālruni 653 22766 vai rakstot e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2020.