Kopienas Resursu centra atvēršanas svētki

20.01.2020.

22. janvārī plkst. 16.00 notiks Preiļu novada Kopienas resursu centra atvēršanas svētki, kurus rīko Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā.

Kopienas resursu centrs mājvietu radis Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra telpās (Kooperatīva iela 6, 4.stāvs) un būs vieta, kur novada iedzīvotāji varēs realizēt savas idejas vietējās kopienas attīstībai.

Kopienas resursu centrs tiek atvērts, lai īstenotu projekta “Darbīgās kopienas” galveno ideju – attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšana. Kopienas resursu centrā un ārpus tā notiks Preiļu novada iedzīvotājiem saistošu aktivitāšu plānošana un organizēšana. Tajās, kopā ar izglītības iestādēm, varēs piedalīties ikviens iedzīvotājs, kuram rūp vietējās sabiedrības dzīves apstākļu, vides uzlabošana un vietējās kopienas attīstība. Kopīgi darbojoties, bērni apgūs jaunas zināšanas, līdzdarbības prasmes un mācīsies uzņemties atbildību par pienākumiem, kas viņam uzticēti.

Kopienas resursu centra atvēršanas pasākumā 22. janvārī piedalīsies British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča, Preiļu novada pašvaldības un  izglītības iestāžu pārstāvji, kopienas aktīvisti, bērni un viņu vecāki.

Par tuvākajām aktivitātēm Preiļu novada Kopienas resursu centrā aicinām interesēties pie projekta koordinatores Anitas Džeriņas.

Pasākuma publicitātes vajadzībām tā laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana.

British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 valstīm mākslas, kultūras, izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Aizvadītajā gadā organizācija sasniedza 75 miljonu cilvēku auditoriju klātienes pasākumos un vairāk nekā 755 miljonu sekotāju tiešsaistē. Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.

Papildu informācija:
Izglītības iniciatīvu centra
Projektu vadītāja
Kristīne Liepiņa
Tālr.: 65235635
e-pasts: iic.kristine@gmail.com
www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs/
www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2020.